Morsi zei dat hij handelde omdat de stabiliteit van het land in gevaar was. De grondwet afwerken is het "belangrijkste" zodat "we een permanente grondwet hebben en noch de president, noch iemand anders nog buitengewone stappen kunnen ondernemen". De Moslimbroeder voegde eraan toe dat de forse uitbreiding van zijn bevoegdheden, die de woede opgewekt heeft van duizenden opposanten op het Tahrirplein, tijdelijk is en enkel tegen zijn beslissingen over "staatszaken" geen beroep mogelijk is bij het gerecht. (DLA)

Morsi zei dat hij handelde omdat de stabiliteit van het land in gevaar was. De grondwet afwerken is het "belangrijkste" zodat "we een permanente grondwet hebben en noch de president, noch iemand anders nog buitengewone stappen kunnen ondernemen". De Moslimbroeder voegde eraan toe dat de forse uitbreiding van zijn bevoegdheden, die de woede opgewekt heeft van duizenden opposanten op het Tahrirplein, tijdelijk is en enkel tegen zijn beslissingen over "staatszaken" geen beroep mogelijk is bij het gerecht. (DLA)