De voorbije drie jaar verzamelden 2.634 waarnemers in het kader van het project samen 30.873 waarnemingen van verkeersslachtoffers, volgens Natuurpunt vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Er werden 399 soorten wilde dieren als slachtoffer gemeld. Het gaat vooral om zoogdieren (45,2 procent), amfibieën en reptielen (28 procent) en vogels (23,7 procent). De egel voert de trieste top drie van de meest gemelde soorten aan met 4.707 waarnemingen. De gewone pad werd 2.953 keer gespot en de houtduif 1.988 keer.

Dat ligt in de lijn met de resultaten van de voorgaande jaren. De vos en de steenmarter volgen op de vierde en vijfde plaats met respectievelijk 1.642 en 1.576 waarnemingen.

Egelstraten

Het aantal egels gaat in Vlaanderen sowieso al dramatisch achteruit, en hoewel de precieze impact van het verkeer op de totale populatie niet bekend is, betekent het verkeer een extra druk die de egel kan missen als kiespijn, zegt Natuurpunt. De organisatie moedigt mensen daarom via het project Egelstraat aan om hun tuinen met elkaar te verbinden. 'Zo kunnen egels zich veilig tussen tuinen verplaatsen, en vallen er hopelijk minder verkeersslachtoffers.'

De tellingen maken ook melding van aanrijdingen met grote zoogdieren, al gaat het hier slechts om een klein deel. Aangevuld met cijfers van de verschillende lokale politiezones in Vlaanderen - die ook gegevens bijhouden over aanrijdingen met (groot) wild - werden in totaal 1.100 reeën, 1.234 hertachtigen (ree, edelhert, muntjak of damhert) en 263 everzwijnen als verkeersslachtoffer geregistreerd.

Natuurpunt voerde op basis van alle gegevens een analyse uit van de knelpunten en identificeerde zo 199 significant gevaarlijkere wegsecties of knelpunten voor verkeersslachtoffers. 'Uit deze analyse blijkt dat 744 verkeersslachtoffers vallen binnen deze 199 clusters die samen 121 km weglengte bestrijken. Of anders: 27 procent van alle geregistreerde verkeersslachtoffers door politiezones, wordt gevonden in clusters die 'slechts' 0,003 procent van de wegen binnen die politiezones omvatten', merkt de organisatie op. Met die informatie moet het mogelijk zijn om op bepaalde locaties gericht maatregelen te nemen om knelpunten voor verkeersslachtoffers op te lossen, besluit Natuurpunt.

De voorbije drie jaar verzamelden 2.634 waarnemers in het kader van het project samen 30.873 waarnemingen van verkeersslachtoffers, volgens Natuurpunt vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Er werden 399 soorten wilde dieren als slachtoffer gemeld. Het gaat vooral om zoogdieren (45,2 procent), amfibieën en reptielen (28 procent) en vogels (23,7 procent). De egel voert de trieste top drie van de meest gemelde soorten aan met 4.707 waarnemingen. De gewone pad werd 2.953 keer gespot en de houtduif 1.988 keer. Dat ligt in de lijn met de resultaten van de voorgaande jaren. De vos en de steenmarter volgen op de vierde en vijfde plaats met respectievelijk 1.642 en 1.576 waarnemingen.EgelstratenHet aantal egels gaat in Vlaanderen sowieso al dramatisch achteruit, en hoewel de precieze impact van het verkeer op de totale populatie niet bekend is, betekent het verkeer een extra druk die de egel kan missen als kiespijn, zegt Natuurpunt. De organisatie moedigt mensen daarom via het project Egelstraat aan om hun tuinen met elkaar te verbinden. 'Zo kunnen egels zich veilig tussen tuinen verplaatsen, en vallen er hopelijk minder verkeersslachtoffers.' De tellingen maken ook melding van aanrijdingen met grote zoogdieren, al gaat het hier slechts om een klein deel. Aangevuld met cijfers van de verschillende lokale politiezones in Vlaanderen - die ook gegevens bijhouden over aanrijdingen met (groot) wild - werden in totaal 1.100 reeën, 1.234 hertachtigen (ree, edelhert, muntjak of damhert) en 263 everzwijnen als verkeersslachtoffer geregistreerd.Natuurpunt voerde op basis van alle gegevens een analyse uit van de knelpunten en identificeerde zo 199 significant gevaarlijkere wegsecties of knelpunten voor verkeersslachtoffers. 'Uit deze analyse blijkt dat 744 verkeersslachtoffers vallen binnen deze 199 clusters die samen 121 km weglengte bestrijken. Of anders: 27 procent van alle geregistreerde verkeersslachtoffers door politiezones, wordt gevonden in clusters die 'slechts' 0,003 procent van de wegen binnen die politiezones omvatten', merkt de organisatie op. Met die informatie moet het mogelijk zijn om op bepaalde locaties gericht maatregelen te nemen om knelpunten voor verkeersslachtoffers op te lossen, besluit Natuurpunt.