Om de land- en tuinbouwsector veerkrachtiger te maken tegen waterschaarste en te anticiperen op de verdere klimaatveranderingen, werd in oktober 2016 het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI opgestart. Het project onderzoekt en demonstreert hoe gezuiverd industrieel afvalwater kan worden hergebruikt voor land- en tuinbouw. De Vlaamse case van het project in het West-Vlaamse Ardooie bestaat uit een samenwerking tussen familiebedrijf Ardo en landbouwerscoöperatie INERO CV. Bij groenteverwerkend bedrijf Ardo legde het project een bufferbekken, een pomplokaal en een ondergronds leidingnetwerk aan. Dankzij die infrastructuur kan het bedrijf zijn gezuiverd proceswater opslaan. Lokale telers kunnen dat water gebruiken met behulp van een app. Via de app kunnen ze water reserveren om groenteakkers te beregenen wanneer er droogte of watertekort dreigt. Het gezuiverd afvalwater is doelbewust enkel bestemd voor lokaal gebruik. Daarmee wil het project de duurzame trend doorzetten in minder transport, minder energiekosten en een beter tijdsbeheer. Sinds de zomer van 2019 konden de 50 landbouwers van INERO CV zo al 259.000 kubieke meter gezuiverd afvalwater van Ardo hergebruiken als irrigatiewater. (Belga)

Om de land- en tuinbouwsector veerkrachtiger te maken tegen waterschaarste en te anticiperen op de verdere klimaatveranderingen, werd in oktober 2016 het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI opgestart. Het project onderzoekt en demonstreert hoe gezuiverd industrieel afvalwater kan worden hergebruikt voor land- en tuinbouw. De Vlaamse case van het project in het West-Vlaamse Ardooie bestaat uit een samenwerking tussen familiebedrijf Ardo en landbouwerscoöperatie INERO CV. Bij groenteverwerkend bedrijf Ardo legde het project een bufferbekken, een pomplokaal en een ondergronds leidingnetwerk aan. Dankzij die infrastructuur kan het bedrijf zijn gezuiverd proceswater opslaan. Lokale telers kunnen dat water gebruiken met behulp van een app. Via de app kunnen ze water reserveren om groenteakkers te beregenen wanneer er droogte of watertekort dreigt. Het gezuiverd afvalwater is doelbewust enkel bestemd voor lokaal gebruik. Daarmee wil het project de duurzame trend doorzetten in minder transport, minder energiekosten en een beter tijdsbeheer. Sinds de zomer van 2019 konden de 50 landbouwers van INERO CV zo al 259.000 kubieke meter gezuiverd afvalwater van Ardo hergebruiken als irrigatiewater. (Belga)