Het wetsontwerp van de regering-De Croo die een effectentaks in het leven moet roepen, is vorige week goedgekeurd in de commissie. Binnenkort ligt het ontwerp ook ter stemming voor in de plenaire Kamer. Op kruissnelheid zou de taks jaarlijks 429 miljoen euro moeten opbrengen, voor dit jaar rekent de regering op een opbrengst van om en bij de 400 miljoen. "Objectief gesproken kun je zeggen dat (deze heffing) niet veel zal opbrengen. 0,15% is een zeer laag tarief wanneer je vergelijkt met andere vormen van heffingen die in andere landen besproken worden", zei Piketty, die voorstander is van een eerlijk systeem van belastingen gebaseerd op een progressieve heffing op zowel vermogen als inkomen. Volgens Piketty maakt de Belgische staatsstructuur het hoe dan ook niet eenvoudig om tot een vermogensheffing te komen die als rechtvaardig gepercipieerd wordt. "De strikte scheiding tussen belastingen op onroerend inkomen op regionaal niveau en op roerend inkomen op federaal niveau maakt het erg ingewikkeld om nog maar tot een notie van het begrip rechtvaardige fiscaliteit te komen", zei Piketty. (Belga)

Het wetsontwerp van de regering-De Croo die een effectentaks in het leven moet roepen, is vorige week goedgekeurd in de commissie. Binnenkort ligt het ontwerp ook ter stemming voor in de plenaire Kamer. Op kruissnelheid zou de taks jaarlijks 429 miljoen euro moeten opbrengen, voor dit jaar rekent de regering op een opbrengst van om en bij de 400 miljoen. "Objectief gesproken kun je zeggen dat (deze heffing) niet veel zal opbrengen. 0,15% is een zeer laag tarief wanneer je vergelijkt met andere vormen van heffingen die in andere landen besproken worden", zei Piketty, die voorstander is van een eerlijk systeem van belastingen gebaseerd op een progressieve heffing op zowel vermogen als inkomen. Volgens Piketty maakt de Belgische staatsstructuur het hoe dan ook niet eenvoudig om tot een vermogensheffing te komen die als rechtvaardig gepercipieerd wordt. "De strikte scheiding tussen belastingen op onroerend inkomen op regionaal niveau en op roerend inkomen op federaal niveau maakt het erg ingewikkeld om nog maar tot een notie van het begrip rechtvaardige fiscaliteit te komen", zei Piketty. (Belga)