"De wetgever zegt: we vermoeden dat iemand met een effectenrekening van minstens 500.000 euro vermogend is. Hij handelt daarmee zeer arbitrair", zegt advocaat Anton van Zantbeek van het kantoor Rivus aan De Tijd. Van Zantbeek beklemtoont dat een verschillende behandeling van mensen in gelijke omstandigheden alleen mogelijk is als de overheid daarvoor een redelijke verklaring geeft. "Zonder redelijke verklaring is er sprake van discriminatie en dat is hier het geval." Het Grondwettelijk Hof zal normaal over één tot twee jaar een arrest vellen. Ook de Vlaamse Federatie van Beleggers overweegt een juridische procedure. Natuurlijke personen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro moeten voortaan een taks van 0,15 procent op de waarde van hun effectenrekening betalen. Belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam. (Belga)

"De wetgever zegt: we vermoeden dat iemand met een effectenrekening van minstens 500.000 euro vermogend is. Hij handelt daarmee zeer arbitrair", zegt advocaat Anton van Zantbeek van het kantoor Rivus aan De Tijd. Van Zantbeek beklemtoont dat een verschillende behandeling van mensen in gelijke omstandigheden alleen mogelijk is als de overheid daarvoor een redelijke verklaring geeft. "Zonder redelijke verklaring is er sprake van discriminatie en dat is hier het geval." Het Grondwettelijk Hof zal normaal over één tot twee jaar een arrest vellen. Ook de Vlaamse Federatie van Beleggers overweegt een juridische procedure. Natuurlijke personen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro moeten voortaan een taks van 0,15 procent op de waarde van hun effectenrekening betalen. Belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warrants. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam. (Belga)