Er wordt een nieuw advies aan de Raad van State binnen de 30 dagen gevraagd. Het kernkabinet benadrukt dat het Zomerakkoord loyaal wordt uitgevoerd. De programmawet met 200 artikelen zal zoals voorzien in parlement worden ingediend. Het is eerste keer dat de tekst zo snel wordt voorgelegd, wordt nog opgemerkt. Voorts hebben de topministers de relancewet met inbegrip van de hervorming van de vennootschapsbelasting is in eerste lezing goedgekeurd. Voor de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt een macro-economische en budgettaire analyse aan de Nationale Bank gevraagd. Het geheel van de wetteksten wordt deze week formeel aan de ministerraad voorgelegd. (Belga)

Er wordt een nieuw advies aan de Raad van State binnen de 30 dagen gevraagd. Het kernkabinet benadrukt dat het Zomerakkoord loyaal wordt uitgevoerd. De programmawet met 200 artikelen zal zoals voorzien in parlement worden ingediend. Het is eerste keer dat de tekst zo snel wordt voorgelegd, wordt nog opgemerkt. Voorts hebben de topministers de relancewet met inbegrip van de hervorming van de vennootschapsbelasting is in eerste lezing goedgekeurd. Voor de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt een macro-economische en budgettaire analyse aan de Nationale Bank gevraagd. Het geheel van de wetteksten wordt deze week formeel aan de ministerraad voorgelegd. (Belga)