Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de hoogste Nederlandse rechtbank in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Begin dit jaar paste de partij haar vrouwenstandpunt aan. Het landelijke SGP-bestuur hield zich maandagavond ietwat op de vlakte over wat er in Vlissingen gebeurd was. Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen zei dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke leden in Vlissingen. Formeel mag een vrouw zich verkiesbaar stellen, maar het bestuur zegt wel vast te houden aan het beginselprogramma - dat niet aangepast is na de uitspraak van de Hoge Raad. Volgens het beginselprogramma van de SGP handelen vrouwen die zitting nemen in vertegenwoordigende of bestuurlijke politieke organen in strijd met hun roeping. Het besluit van de SGP in Vlissingen beweegt zich volgens Van Leeuwen "tussen twee polen: het beginselprogramma en het reglement". De SGP heeft drie van de 150 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer. De partij omschrijft zich op haar website als "de Nederlandse orthodox-gereformeerde partij". De SGP streeft naar een "politiek volgens Bijbelse waarden en normen". De SGP hanteert daarbij strikte normen: zo is de partijwebsite bijvoorbeeld offline op de dag des Heren. (Belga)

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures besloot de hoogste Nederlandse rechtbank in 2010 dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Begin dit jaar paste de partij haar vrouwenstandpunt aan. Het landelijke SGP-bestuur hield zich maandagavond ietwat op de vlakte over wat er in Vlissingen gebeurd was. Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen zei dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke leden in Vlissingen. Formeel mag een vrouw zich verkiesbaar stellen, maar het bestuur zegt wel vast te houden aan het beginselprogramma - dat niet aangepast is na de uitspraak van de Hoge Raad. Volgens het beginselprogramma van de SGP handelen vrouwen die zitting nemen in vertegenwoordigende of bestuurlijke politieke organen in strijd met hun roeping. Het besluit van de SGP in Vlissingen beweegt zich volgens Van Leeuwen "tussen twee polen: het beginselprogramma en het reglement". De SGP heeft drie van de 150 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer. De partij omschrijft zich op haar website als "de Nederlandse orthodox-gereformeerde partij". De SGP streeft naar een "politiek volgens Bijbelse waarden en normen". De SGP hanteert daarbij strikte normen: zo is de partijwebsite bijvoorbeeld offline op de dag des Heren. (Belga)