De website zal het voor eigenaars mogelijk maken om zich door de NVHPH te laten begeleiden bij de vaststelling of hun woning al dan niet is aangepast en er werken nodig zijn. De aanpassing zal ofwel erg beperkt zijn (eenvoudige werken zonder te raken aan de indeling van kamers, structuren en gemeenschappelijke ruimten) ofwel iets grondiger van aard zijn (werken waarvoor een welbepaalde inrichting nodig is waarbij rekening dient te worden gehouden met een sterke technische afhankelijkheid). Door de website moet de markt van aangepaste woningen voor de eigenaars een gewaarborgd segment binnen de vastgoedmarkt worden. Voor staatssecretaris Doulkeridis moet een duurzame stad aangepast en toegankelijk zijn voor iedereen. "Binnen elke operatie van het Gewestelijk Huisvestingsplan nemen wij vanaf nu systematisch vijf procent woningen in overweging die aangepast zijn aan personen met een beperkte mobiliteit", stelde hij. Sociale woonprojecten zullen op basis van de beheersovereenkomst van het gewest en de Brusselse huisvestingsmaatschappij BGHM moeten bestaan uit 75% toegankelijke woningen, 20% aangepaste woningen en minimum 5% aangepaste woningen. (KAV)

De website zal het voor eigenaars mogelijk maken om zich door de NVHPH te laten begeleiden bij de vaststelling of hun woning al dan niet is aangepast en er werken nodig zijn. De aanpassing zal ofwel erg beperkt zijn (eenvoudige werken zonder te raken aan de indeling van kamers, structuren en gemeenschappelijke ruimten) ofwel iets grondiger van aard zijn (werken waarvoor een welbepaalde inrichting nodig is waarbij rekening dient te worden gehouden met een sterke technische afhankelijkheid). Door de website moet de markt van aangepaste woningen voor de eigenaars een gewaarborgd segment binnen de vastgoedmarkt worden. Voor staatssecretaris Doulkeridis moet een duurzame stad aangepast en toegankelijk zijn voor iedereen. "Binnen elke operatie van het Gewestelijk Huisvestingsplan nemen wij vanaf nu systematisch vijf procent woningen in overweging die aangepast zijn aan personen met een beperkte mobiliteit", stelde hij. Sociale woonprojecten zullen op basis van de beheersovereenkomst van het gewest en de Brusselse huisvestingsmaatschappij BGHM moeten bestaan uit 75% toegankelijke woningen, 20% aangepaste woningen en minimum 5% aangepaste woningen. (KAV)