De dorpskern van Desteldonk is voortaan in het noorden en zuiden op een groene manier verbonden met de achterliggende industriegebieden Moervaart-Zuid en Skaldenpark. "Door de aanleg van een bufferberm, waarbij 47.000 kubieke meter grond werd verzet, is de achterliggende industriezone Moervaart-Zuid minder zichtbaar voor bewoners", verduidelijkt projectleider Leen Van Nieuwerburgh van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "De natte zone tussen de berm en de dorpskern maakt deel uit van de natuurcompensatie voor de haven, maar blijft met 3,5 kilometer paden wel toegankelijk." Er werden 30.000 stuks bosgoed en 520 hoogstammige bomen aangeplant, hoofdzakelijk inheemse soorten. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd een parkzone aangelegd, onder meer met picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld. "Momenteel wordt aan de inrichtingsplannen gewerkt voor de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde", verduidelijkt minister Schauvliege de toekomstplannen. "In 2014 is de start van de inrichtingswerken gepland in Doornzele, gevolgd door Rieme en Langerbrugge-Kerkbrugge. Op termijn moeten de koppelingsgebieden een buffer vormen voor de woonkernen van Gent, Evergem en Zelzate." De totale kostprijs in Desteldonk bedraag 700.000 euro. Vlaanderen betaalde 54 procent, de rest werd gefinancierd door het Havenbedrijf Gent (204.000 euro), de stad Gent (110.000 euro) en de provincie Oost-Vlaanderen (10.000 euro). (COR 207)

De dorpskern van Desteldonk is voortaan in het noorden en zuiden op een groene manier verbonden met de achterliggende industriegebieden Moervaart-Zuid en Skaldenpark. "Door de aanleg van een bufferberm, waarbij 47.000 kubieke meter grond werd verzet, is de achterliggende industriezone Moervaart-Zuid minder zichtbaar voor bewoners", verduidelijkt projectleider Leen Van Nieuwerburgh van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "De natte zone tussen de berm en de dorpskern maakt deel uit van de natuurcompensatie voor de haven, maar blijft met 3,5 kilometer paden wel toegankelijk." Er werden 30.000 stuks bosgoed en 520 hoogstammige bomen aangeplant, hoofdzakelijk inheemse soorten. Ter hoogte van de kantoren van het Havenbedrijf Gent werd een parkzone aangelegd, onder meer met picknicktafels, pingpongtafel en petanqueveld. "Momenteel wordt aan de inrichtingsplannen gewerkt voor de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde", verduidelijkt minister Schauvliege de toekomstplannen. "In 2014 is de start van de inrichtingswerken gepland in Doornzele, gevolgd door Rieme en Langerbrugge-Kerkbrugge. Op termijn moeten de koppelingsgebieden een buffer vormen voor de woonkernen van Gent, Evergem en Zelzate." De totale kostprijs in Desteldonk bedraag 700.000 euro. Vlaanderen betaalde 54 procent, de rest werd gefinancierd door het Havenbedrijf Gent (204.000 euro), de stad Gent (110.000 euro) en de provincie Oost-Vlaanderen (10.000 euro). (COR 207)