De trajectcontrole spreidt zich op de Leopold III-laan uit tussen de rotonde aan de Vrijetijdslaan en de Generaal Wahislaan. In de richting van centrum Brussel gaat het om een trajectcontrole van 633 meter gecontroleerde weg en in de richting van de luchthaven gaat het om 813 meter. "De trajectcontrole op de Leopold III-laan moet de start zijn van meer trajectcontroles her en der in het Brussels gewest. Momenteel zijn er al goede gesprekken met de stad Brussel en burgemeester Philippe Close over een trajectcontrole in de Stefaniatunnel", vertelt Debaets. De betrokken burgemeesters en de politiezone Brussel Noord zijn erg tevreden met de investering van het gewest in meer verkeersveiligheid. "In de eerste negen maanden van 2018 heeft de politiezone 15 controleacties met een mobiele radar uitgevoerd op deze weg en er staat bovendien al een vaste flitspaal. Bij die controles reden 1.210.800 voertuigen voorbij de verschillende radars. Daarvan begingen 4.868 automobilisten een overtreding en werd er bij 2.463 voertuigen een overdreven snelheid vastgesteld. De hoogste snelheid die gemeten werd in deze zone 50 bedroeg 161 km/u", vertelt Frédéric Dauphin, korpschef van de zone Brussel Noord. (Belga)

De trajectcontrole spreidt zich op de Leopold III-laan uit tussen de rotonde aan de Vrijetijdslaan en de Generaal Wahislaan. In de richting van centrum Brussel gaat het om een trajectcontrole van 633 meter gecontroleerde weg en in de richting van de luchthaven gaat het om 813 meter. "De trajectcontrole op de Leopold III-laan moet de start zijn van meer trajectcontroles her en der in het Brussels gewest. Momenteel zijn er al goede gesprekken met de stad Brussel en burgemeester Philippe Close over een trajectcontrole in de Stefaniatunnel", vertelt Debaets. De betrokken burgemeesters en de politiezone Brussel Noord zijn erg tevreden met de investering van het gewest in meer verkeersveiligheid. "In de eerste negen maanden van 2018 heeft de politiezone 15 controleacties met een mobiele radar uitgevoerd op deze weg en er staat bovendien al een vaste flitspaal. Bij die controles reden 1.210.800 voertuigen voorbij de verschillende radars. Daarvan begingen 4.868 automobilisten een overtreding en werd er bij 2.463 voertuigen een overdreven snelheid vastgesteld. De hoogste snelheid die gemeten werd in deze zone 50 bedroeg 161 km/u", vertelt Frédéric Dauphin, korpschef van de zone Brussel Noord. (Belga)