'In Vlaanderen lijden momenteel 132.000 mensen aan dementie, tegen 2035 zouden dat er 188.000 zijn', zegt Hilde Lamers, directeur van de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen.

Elk jaar organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen in de week van 21 september de Werelddag Dementie. 'Hiervoor gaan wij een samenwerking aan met andere organisaties. Dit jaar doen wij dit met het OCMW Gent en de regionale expertisecentra dementie Paradox en Meander', zegt Hilde Lamers. 'Het thema van de dag 'Dementie Inclusief' sluit naadloos aan bij het Memorandum dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen op 27 augustus 2018 publiceerden. In een dementievriendelijke samenleving worden we allen opgeroepen te ijveren voor een inclusieve maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats innemen.'

Er werden ook 37 projecten ingediend die de inclusiviteit van mensen met dementie beogen. 'Het is mooi dat dit van onderuit wordt gedragen', zegt Lamers, die waarschuwt voor de stijgende dementie. 'Momenteel lijden in Vlaanderen 132.000 mensen aan dementie. Tegen 2035 zullen dat er zo'n 188.000 zijn. Dan zullen er naar schatting 600.000 mensen zoals verplegers en mantelzorgers bij betrokken zijn.'

Vergrijzing is een oorzaak, maar ongezond leven zoals roken, te weinig beweging en alcohol is ook een belangrijke factor. Preventie is daarom belangrijk. Daarom werd in Deinze om 11 uur de allereerste stickercampagne 'Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen' gelanceerd. 'Met deze actie roepen wij via verschillend kanalen iedereen op om mee te werken aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Mensen kunnen hun solidariteit met personen met dementie en hun mantelzorgers tonen door deze sticker ergens zichtbaar te kleven. We appelleren eenieder om ook een foto met deze sticker te delen op Instagram via #samendementiedraagbaarmaken. En de eerste reacties zijn overweldigend.'

'In Vlaanderen lijden momenteel 132.000 mensen aan dementie, tegen 2035 zouden dat er 188.000 zijn', zegt Hilde Lamers, directeur van de vzw Alzheimer Liga Vlaanderen.Elk jaar organiseert Alzheimer Liga Vlaanderen in de week van 21 september de Werelddag Dementie. 'Hiervoor gaan wij een samenwerking aan met andere organisaties. Dit jaar doen wij dit met het OCMW Gent en de regionale expertisecentra dementie Paradox en Meander', zegt Hilde Lamers. 'Het thema van de dag 'Dementie Inclusief' sluit naadloos aan bij het Memorandum dat het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen op 27 augustus 2018 publiceerden. In een dementievriendelijke samenleving worden we allen opgeroepen te ijveren voor een inclusieve maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats innemen.' Er werden ook 37 projecten ingediend die de inclusiviteit van mensen met dementie beogen. 'Het is mooi dat dit van onderuit wordt gedragen', zegt Lamers, die waarschuwt voor de stijgende dementie. 'Momenteel lijden in Vlaanderen 132.000 mensen aan dementie. Tegen 2035 zullen dat er zo'n 188.000 zijn. Dan zullen er naar schatting 600.000 mensen zoals verplegers en mantelzorgers bij betrokken zijn.' Vergrijzing is een oorzaak, maar ongezond leven zoals roken, te weinig beweging en alcohol is ook een belangrijke factor. Preventie is daarom belangrijk. Daarom werd in Deinze om 11 uur de allereerste stickercampagne 'Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen' gelanceerd. 'Met deze actie roepen wij via verschillend kanalen iedereen op om mee te werken aan een dementievriendelijk Vlaanderen. Mensen kunnen hun solidariteit met personen met dementie en hun mantelzorgers tonen door deze sticker ergens zichtbaar te kleven. We appelleren eenieder om ook een foto met deze sticker te delen op Instagram via #samendementiedraagbaarmaken. En de eerste reacties zijn overweldigend.'