Kleine landelijke gemeenten worden geconfronteerd met een aantal financiële en bestuurlijke uitdagingen. Zo zagen veel gemeenten hun takenpakket de voorbije jaren wel aangroeien, alleen groeide de financiering niet mee. En landelijke gemeenten hebben het sowieso al moeilijker op financieel vlak: het gemiddelde inkomen van de inwoners ligt er lager, het onroerend goed is er goedkoper, de inwonersaantallen liggen er lager, enz. In het regeerakkoord van 2009 stelde de Vlaamse regering al de oprichting van een Plattelandsfonds in het vooruitzicht, als tegenhanger van het bestaande Stedenfonds. In het voorontwerp van decreet dat nu voorligt, wil minister Kris Peeters, bevoegd voor plattelandsbeleid, komen tot een afbakening van 50 doelgemeenten. Die 50 gemeenten zouden dan jaarlijks een bedrag of trekkingsrecht (maximaal 250.000 euro) krijgen uit het fonds. De gemeenten kunnen hun trekkingsrecht uitoefenen door jaarlijks projecten in te dienen die bijdragen aan een aantal plattelandsdoelstellingen zoals het vrijwaren van de open ruimte, het ondersteunen van rurale ondernemers en het ondersteunen van toerisme en recreatie op het platteland. Hoeveel geld er precies in het fonds zal zitten, zal volgens Peeters voorwerp zijn van discussie bij de opmaak van de begroting 2013. (DRM)

Kleine landelijke gemeenten worden geconfronteerd met een aantal financiële en bestuurlijke uitdagingen. Zo zagen veel gemeenten hun takenpakket de voorbije jaren wel aangroeien, alleen groeide de financiering niet mee. En landelijke gemeenten hebben het sowieso al moeilijker op financieel vlak: het gemiddelde inkomen van de inwoners ligt er lager, het onroerend goed is er goedkoper, de inwonersaantallen liggen er lager, enz. In het regeerakkoord van 2009 stelde de Vlaamse regering al de oprichting van een Plattelandsfonds in het vooruitzicht, als tegenhanger van het bestaande Stedenfonds. In het voorontwerp van decreet dat nu voorligt, wil minister Kris Peeters, bevoegd voor plattelandsbeleid, komen tot een afbakening van 50 doelgemeenten. Die 50 gemeenten zouden dan jaarlijks een bedrag of trekkingsrecht (maximaal 250.000 euro) krijgen uit het fonds. De gemeenten kunnen hun trekkingsrecht uitoefenen door jaarlijks projecten in te dienen die bijdragen aan een aantal plattelandsdoelstellingen zoals het vrijwaren van de open ruimte, het ondersteunen van rurale ondernemers en het ondersteunen van toerisme en recreatie op het platteland. Hoeveel geld er precies in het fonds zal zitten, zal volgens Peeters voorwerp zijn van discussie bij de opmaak van de begroting 2013. (DRM)