"We zullen dit jaar heel hard moeten zwoegen", zegt Smet. "We hebben de hervorming van het secundair onderwijs die op til staat, het lerarenloopbaanpact, de talennota, de leerzorg en de vernieuwing van het deeltijds onderwijs." De talennota, die concreet moet worden tegen schooljaar 2013-2014, waardeert het Engels op tot het niveau van het Frans. Ook zet de nota extra in op het Nederlands. "Dat moet bijvoorbeeld migrantenkinderen meer kans op slagen geven." In sommige steden met concentratiescholen starten daarom dit schooljaar ook experimenten met nieuwe onderwijsmethodes. "We zijn op de grenzen gebotst van het huidige onderwijssysteem, vooral in de grotere steden. Vele migrantenkinderen komen uit een heel andere leefwereld dan die op school. We gaan die kinderen op een andere manier benaderen, vertrekkende van hún leefwereld - zonder de eindtermen naar beneden te halen." Andere hervormingen, zoals die van het secundair onderwijs, noemt Smet nodig om aan de top te blijven. Bij die hervorming verdwijnt het onderscheid tussen aso, kso, tso en bso. Even cruciaal noemt Smet het lerarenloopbaanpact, dat in juni 2012 rond moet zijn. Dat pact moet onder meer de uitstroom van jonge leerkrachten beperken. In de lijn daarvan is hij vol vertrouwen dat de 1.300 beloofde extra leerkrachten voor het basisonderwijs gevonden zullen worden. Volgens Smet zal op 1 september alvast iedere leerling een klas hebben. "Dat blijkt tenminste uit onze gegevens. Als er toch een kind uit de boot zou vallen, kunnen we snel een oplossing vinden." (PVO)

"We zullen dit jaar heel hard moeten zwoegen", zegt Smet. "We hebben de hervorming van het secundair onderwijs die op til staat, het lerarenloopbaanpact, de talennota, de leerzorg en de vernieuwing van het deeltijds onderwijs." De talennota, die concreet moet worden tegen schooljaar 2013-2014, waardeert het Engels op tot het niveau van het Frans. Ook zet de nota extra in op het Nederlands. "Dat moet bijvoorbeeld migrantenkinderen meer kans op slagen geven." In sommige steden met concentratiescholen starten daarom dit schooljaar ook experimenten met nieuwe onderwijsmethodes. "We zijn op de grenzen gebotst van het huidige onderwijssysteem, vooral in de grotere steden. Vele migrantenkinderen komen uit een heel andere leefwereld dan die op school. We gaan die kinderen op een andere manier benaderen, vertrekkende van hún leefwereld - zonder de eindtermen naar beneden te halen." Andere hervormingen, zoals die van het secundair onderwijs, noemt Smet nodig om aan de top te blijven. Bij die hervorming verdwijnt het onderscheid tussen aso, kso, tso en bso. Even cruciaal noemt Smet het lerarenloopbaanpact, dat in juni 2012 rond moet zijn. Dat pact moet onder meer de uitstroom van jonge leerkrachten beperken. In de lijn daarvan is hij vol vertrouwen dat de 1.300 beloofde extra leerkrachten voor het basisonderwijs gevonden zullen worden. Volgens Smet zal op 1 september alvast iedere leerling een klas hebben. "Dat blijkt tenminste uit onze gegevens. Als er toch een kind uit de boot zou vallen, kunnen we snel een oplossing vinden." (PVO)