Sinds 29 september zijn al zes Soedanezen gerepatrieerd, maar het is de eerste keer dat dit onder politiebegeleiding gebeurt. Een van de repatriëringen vond plaats via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De organisatie Stop Déportations klaagt aan dat de man op de dag van zijn uitzetting een asielaanvraag had willen indienen. Dat zou hem echter geweigerd zijn door de directeur van het gesloten opvangcentrum 127bis. De Dienst Vreemdelingenzaken ontkent die informatie.

Op 16 oktober zaten 73 mensen uit Soedan in de Belgische asielcentra. Twintig daarvan bevinden zich in het centrum van Vottem en kunnen momenteel niet worden teruggestuurd, als gevolg van een uitspraak van de Luikse rechtbank van eerste aanleg. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) tekent beroep aan tegen die uitspraak.

Sinds 29 september zijn al zes Soedanezen gerepatrieerd, maar het is de eerste keer dat dit onder politiebegeleiding gebeurt. Een van de repatriëringen vond plaats via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De organisatie Stop Déportations klaagt aan dat de man op de dag van zijn uitzetting een asielaanvraag had willen indienen. Dat zou hem echter geweigerd zijn door de directeur van het gesloten opvangcentrum 127bis. De Dienst Vreemdelingenzaken ontkent die informatie. Op 16 oktober zaten 73 mensen uit Soedan in de Belgische asielcentra. Twintig daarvan bevinden zich in het centrum van Vottem en kunnen momenteel niet worden teruggestuurd, als gevolg van een uitspraak van de Luikse rechtbank van eerste aanleg. Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) tekent beroep aan tegen die uitspraak.