Een priesteropleiding neemt algauw zes of zeven jaar in beslag, met enkele theoretische jaren waarin voornamelijk filosofie en theologie aan bod komen, gevolgd door een soort stageperiode. "Op dit moment volgen nog vier mensen een dergelijk traject", zegt Olivier Lins, woordvoerder van het bisdom Antwerpen. "Het gaat om twee jongeren die na hun middelbare studies hun opleiding aan het seminarie begonnen en twee personen die al wat ouder zijn." Kersvers priester Janssen is een 41-jarige germanist. Omdat hij op latere leeftijd voor het priesterschap koos en intussen nog zijn vorige professionele bezigheden wilde blijven vervullen, moest hij voor zijn opleiding naar het Nederlandse Bovendonk. Dat kan door een samenwerkingsakkoord tussen de bisdommen van Antwerpen en Breda. De voorbije tien jaar kwamen priesterwijdingen in ons land slechts sporadisch voor. In Antwerpen blijft het dit jaar bij één, ook in 2013 staat er voorlopig eentje gepland. (JDH)

Een priesteropleiding neemt algauw zes of zeven jaar in beslag, met enkele theoretische jaren waarin voornamelijk filosofie en theologie aan bod komen, gevolgd door een soort stageperiode. "Op dit moment volgen nog vier mensen een dergelijk traject", zegt Olivier Lins, woordvoerder van het bisdom Antwerpen. "Het gaat om twee jongeren die na hun middelbare studies hun opleiding aan het seminarie begonnen en twee personen die al wat ouder zijn." Kersvers priester Janssen is een 41-jarige germanist. Omdat hij op latere leeftijd voor het priesterschap koos en intussen nog zijn vorige professionele bezigheden wilde blijven vervullen, moest hij voor zijn opleiding naar het Nederlandse Bovendonk. Dat kan door een samenwerkingsakkoord tussen de bisdommen van Antwerpen en Breda. De voorbije tien jaar kwamen priesterwijdingen in ons land slechts sporadisch voor. In Antwerpen blijft het dit jaar bij één, ook in 2013 staat er voorlopig eentje gepland. (JDH)