Het Britse voorzitterschap heeft dinsdagavond de eerste ontwerpteksten laten circuleren. Die teksten vormen de basis voor het vervolg van de onderhandelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een slotverklaring die ondertekend wordt door de bijna tweehonderd deelnemende landen. Er wordt benadrukt dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met 45 procent worden teruggedrongen, in vergelijking met 2010. Tegen 2050 moet koolstofneutraliteit worden bereikt. Er wordt daarom aan de landen gevraagd om tegen het eind van 2022 de nationale klimaatplannen voor de periode tot 2030 "te herzien en te versterken". Er wordt ook opgeroepen om de geleidelijke afschaffing van steenkool te versnellen en subsidies voor steenkool, gas en olie af te schaffen. De ontwerpverklaring herhaalt ook de oproep aan de rijke landen om meer middelen ter beschikking te stellen aan de ontwikkelingslanden, om hen te helpen bij de aanpak en het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. (Belga)

Het Britse voorzitterschap heeft dinsdagavond de eerste ontwerpteksten laten circuleren. Die teksten vormen de basis voor het vervolg van de onderhandelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een slotverklaring die ondertekend wordt door de bijna tweehonderd deelnemende landen. Er wordt benadrukt dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 met 45 procent worden teruggedrongen, in vergelijking met 2010. Tegen 2050 moet koolstofneutraliteit worden bereikt. Er wordt daarom aan de landen gevraagd om tegen het eind van 2022 de nationale klimaatplannen voor de periode tot 2030 "te herzien en te versterken". Er wordt ook opgeroepen om de geleidelijke afschaffing van steenkool te versnellen en subsidies voor steenkool, gas en olie af te schaffen. De ontwerpverklaring herhaalt ook de oproep aan de rijke landen om meer middelen ter beschikking te stellen aan de ontwikkelingslanden, om hen te helpen bij de aanpak en het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. (Belga)