Het grootscheeps onderzoek dat de Europese Commissie liet uitvoeren, moet als bouwsteen dienen voor een nieuw Europees havenbeleid, dat nog voor de zomer bekendgemaakt zal worden. "Voor de eerste maal zijn voor alle Europese zeehavens het statuut van werkgevers en werknemers in de havens, de toegang tot de arbeidsmarkt, de aanwervingsstelsels, de opleidingen en de veiligheidsnormen in kaart gebracht", aldus professor Eric Van Hooydonck. "De studie telt meer dan 1.400 pagina's en bevat een weelde aan informatie, met historische achtergrond, wetgeving, structuren en statistieken. Het rapport inventariseert ook de knelpunten die werkgevers, werknemers en havenbesturen ervaren en de internationale en Europese juridische randvoorwaarden waaraan nationale systemen moeten voldoen." Ook België en Nederland behoren tot de 22 onderzochte maritieme lidstaten van de Europese Unie. "Naast de individuele landenhoofdstukken worden conclusies getrokken vanuit een overkoepelend Europees perspectief. De studie geeft aan welke toekomstige Europese beleidsacties denkbaar zijn." De studie wordt voor het eerst voorgesteld tijdens een studiedag aan de Universiteit Gent op 14 mei 2013. Meer informatie op www.portius.org. (Belga)

Het grootscheeps onderzoek dat de Europese Commissie liet uitvoeren, moet als bouwsteen dienen voor een nieuw Europees havenbeleid, dat nog voor de zomer bekendgemaakt zal worden. "Voor de eerste maal zijn voor alle Europese zeehavens het statuut van werkgevers en werknemers in de havens, de toegang tot de arbeidsmarkt, de aanwervingsstelsels, de opleidingen en de veiligheidsnormen in kaart gebracht", aldus professor Eric Van Hooydonck. "De studie telt meer dan 1.400 pagina's en bevat een weelde aan informatie, met historische achtergrond, wetgeving, structuren en statistieken. Het rapport inventariseert ook de knelpunten die werkgevers, werknemers en havenbesturen ervaren en de internationale en Europese juridische randvoorwaarden waaraan nationale systemen moeten voldoen." Ook België en Nederland behoren tot de 22 onderzochte maritieme lidstaten van de Europese Unie. "Naast de individuele landenhoofdstukken worden conclusies getrokken vanuit een overkoepelend Europees perspectief. De studie geeft aan welke toekomstige Europese beleidsacties denkbaar zijn." De studie wordt voor het eerst voorgesteld tijdens een studiedag aan de Universiteit Gent op 14 mei 2013. Meer informatie op www.portius.org. (Belga)