De oprichting van Ligeca is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn die het mogelijk maakt om klachten van consumenten buitengerechtelijk te regelen, in Belgische wetgeving. Die wetgeving voorzag dat beroepsorganisaties zelf een entiteit konden creëren voor de behandeling van consumentengeschillen, mits die entiteit door de FOD Economie erkend werd. "De OVB werd als een dergelijke gekwalificeerde entiteit erkend", zegt Dominique Matthys, voorzitter van de OVB. "We zijn verheugd dat de organisatie van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen tussen cliënten en advocaten aan Vlaamse kant van start kan gaan. De ombudsdienst werkt conform de wettelijke bepalingen ter zake volledig autonoom en met eigen budgetten. Het reglement van interne orde sluit elke tussenkomst van de Orde van Vlaamse Balies of de raden van de Orde uit." Klachten kunnen online via het klachtenformulier op website ligeca.be worden ingediend, per mail via oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca - OCA, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax naar 02/307.72.21. "Uiteraard kan nog altijd via de stafhouder worden bemiddeld tussen cliënt en advocaat", aldus nog de stafhouder. "Het is dus geen verplichting om via Ligeca te werken, de cliënt heeft de keuze. Dat er een buitengerechtelijke oplossingsmogelijkheid bestaat, betekent voor de cliënt wel een meerwaarde." Aan Frans- en Duitstalige kant werkt De Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) nog aan haar erkenning door de FOD Economie. (Belga)

De oprichting van Ligeca is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn die het mogelijk maakt om klachten van consumenten buitengerechtelijk te regelen, in Belgische wetgeving. Die wetgeving voorzag dat beroepsorganisaties zelf een entiteit konden creëren voor de behandeling van consumentengeschillen, mits die entiteit door de FOD Economie erkend werd. "De OVB werd als een dergelijke gekwalificeerde entiteit erkend", zegt Dominique Matthys, voorzitter van de OVB. "We zijn verheugd dat de organisatie van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen tussen cliënten en advocaten aan Vlaamse kant van start kan gaan. De ombudsdienst werkt conform de wettelijke bepalingen ter zake volledig autonoom en met eigen budgetten. Het reglement van interne orde sluit elke tussenkomst van de Orde van Vlaamse Balies of de raden van de Orde uit." Klachten kunnen online via het klachtenformulier op website ligeca.be worden ingediend, per mail via oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca - OCA, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax naar 02/307.72.21. "Uiteraard kan nog altijd via de stafhouder worden bemiddeld tussen cliënt en advocaat", aldus nog de stafhouder. "Het is dus geen verplichting om via Ligeca te werken, de cliënt heeft de keuze. Dat er een buitengerechtelijke oplossingsmogelijkheid bestaat, betekent voor de cliënt wel een meerwaarde." Aan Frans- en Duitstalige kant werkt De Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG) nog aan haar erkenning door de FOD Economie. (Belga)