Sinds januari werken verschillende professoren en docenten van de KU Leuven en UGent samen aan de organisatie van de leerstoel. De opstart staat voor volgend academiejaar geprogrammeerd. Concreet zouden het onderzoek en de lesopdracht kunnen gaan over hoe we met dieren in onze samenleving omgaan, hoe de regelgeving er uitziet en of die moet worden aangepast. Dat kan zowel gaan over proefdieren, als over landbouwdieren en gezelschapsdieren. Het initiatief heeft twee doelen: enerzijds een doctoraatsstudie en anderzijds een lessenreeks waar lesgevers elk met de expertise vanuit hun domein en visie een beeld schetsen over de rol van het dier in de maatschappij. Deze lessenreeks krijgt als titel "Dier: welzijn, recht en ethiek" en zal onder de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en Diergeneeskunde van de UGent vallen, maar zou als keuzevak kunnen opgenomen worden door bij voorkeur alle studenten van alle faculteiten. De lessen zullen op verschillende campussen plaatsvinden en live gestreamd worden naar de andere universiteit. (Belga)

Sinds januari werken verschillende professoren en docenten van de KU Leuven en UGent samen aan de organisatie van de leerstoel. De opstart staat voor volgend academiejaar geprogrammeerd. Concreet zouden het onderzoek en de lesopdracht kunnen gaan over hoe we met dieren in onze samenleving omgaan, hoe de regelgeving er uitziet en of die moet worden aangepast. Dat kan zowel gaan over proefdieren, als over landbouwdieren en gezelschapsdieren. Het initiatief heeft twee doelen: enerzijds een doctoraatsstudie en anderzijds een lessenreeks waar lesgevers elk met de expertise vanuit hun domein en visie een beeld schetsen over de rol van het dier in de maatschappij. Deze lessenreeks krijgt als titel "Dier: welzijn, recht en ethiek" en zal onder de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en Diergeneeskunde van de UGent vallen, maar zou als keuzevak kunnen opgenomen worden door bij voorkeur alle studenten van alle faculteiten. De lessen zullen op verschillende campussen plaatsvinden en live gestreamd worden naar de andere universiteit. (Belga)