De aftelklok kwam er omdat veel parlementsleden of ministers de hun toegemeten spreektijd vaak overschreden. Georges Dallemagne (cdH), Tim Vandeput (Open Vdl), Michel De Maegd (MR) en François De Smet (DéFI) mochten donderdag de spits afbijten, met vragen aan premier Sophie Wilmès over de NAVO-top in Londen. De vraagstellers bleven netjes binnen de spreektijd van twee minuten. Premier Wilmès, die van Kamervoorzitter Patrick vier minuten tijd kreeg om te antwoorden, ging vijf seconden in het rood.

Onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker vindt de nieuwe regeling maar niks. Hij merkte op dat parlementsleden enkel tijdens het wekelijkse vragenuurtje rechtstreeks een minister kunnen aanspreken over een actuele kwestie en dat het soms wat meer tijd vraagt om een vraag te duiden. "Je kan wel vragen in commissie stellen, maar dan is de zaak vaak niet meer actueel", zei Dedecker.

Kamervoorzitter Dewael merkte op dat er in heel wat andere parlementen ook een aftelklok is. "Het staat u vrij om een voorstel tot wijziging van het reglement in te dienen", zei Dewael nog.

De aftelklok kwam er omdat veel parlementsleden of ministers de hun toegemeten spreektijd vaak overschreden. Georges Dallemagne (cdH), Tim Vandeput (Open Vdl), Michel De Maegd (MR) en François De Smet (DéFI) mochten donderdag de spits afbijten, met vragen aan premier Sophie Wilmès over de NAVO-top in Londen. De vraagstellers bleven netjes binnen de spreektijd van twee minuten. Premier Wilmès, die van Kamervoorzitter Patrick vier minuten tijd kreeg om te antwoorden, ging vijf seconden in het rood. Onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker vindt de nieuwe regeling maar niks. Hij merkte op dat parlementsleden enkel tijdens het wekelijkse vragenuurtje rechtstreeks een minister kunnen aanspreken over een actuele kwestie en dat het soms wat meer tijd vraagt om een vraag te duiden. "Je kan wel vragen in commissie stellen, maar dan is de zaak vaak niet meer actueel", zei Dedecker. Kamervoorzitter Dewael merkte op dat er in heel wat andere parlementen ook een aftelklok is. "Het staat u vrij om een voorstel tot wijziging van het reglement in te dienen", zei Dewael nog.