Naar het voorbeeld van Wereldvrouwendag en Wereldwaterdag zullen vanaf nu elk jaar op 21 maart de bossen in de kijker worden gezet. "De VN willen het duurzaam beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van bossen wereldwijd onder de aandacht brengen. De dag komt er in de nasleep van het Internationale jaar van het bos in 2011", zegt Kelly Hertenweg van de FOD Leefmilieu. De Internationale dag van de bossen mag niet verward worden met de Week van het bos. "De dag van de bossen gaat verder dan Vlaanderen. Alle lidstaten van de VN zijn hierbij betrokken", aldus Hertenweg. Het Agentschap Natuur en Bos laat weten dat in Vlaanderen geen bijzondere initiatieven rond de dag worden georganiseerd. Op federaal niveau staat de strijd tegen illegale houtkap centraal. België zal de controles op de invoer van illegaal hout voortaan opdrijven. Vanaf nu moet worden aangetoond dat al het hout en alle houtproducten die op de Europese markt worden gebracht, van legale oorsprong zijn. Illegale houtkap blijft een probleem: ongeveer 13 miljoen hectare bos gaat jaarlijks verloren. (JDH)

Naar het voorbeeld van Wereldvrouwendag en Wereldwaterdag zullen vanaf nu elk jaar op 21 maart de bossen in de kijker worden gezet. "De VN willen het duurzaam beheer, het behoud en de duurzame ontwikkeling van bossen wereldwijd onder de aandacht brengen. De dag komt er in de nasleep van het Internationale jaar van het bos in 2011", zegt Kelly Hertenweg van de FOD Leefmilieu. De Internationale dag van de bossen mag niet verward worden met de Week van het bos. "De dag van de bossen gaat verder dan Vlaanderen. Alle lidstaten van de VN zijn hierbij betrokken", aldus Hertenweg. Het Agentschap Natuur en Bos laat weten dat in Vlaanderen geen bijzondere initiatieven rond de dag worden georganiseerd. Op federaal niveau staat de strijd tegen illegale houtkap centraal. België zal de controles op de invoer van illegaal hout voortaan opdrijven. Vanaf nu moet worden aangetoond dat al het hout en alle houtproducten die op de Europese markt worden gebracht, van legale oorsprong zijn. Illegale houtkap blijft een probleem: ongeveer 13 miljoen hectare bos gaat jaarlijks verloren. (JDH)