Vanaf het academiejaar 2011-2012 bieden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) samen een reeks masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen aan onder de noemer Bruface. De eerste lichting gezamenlijke studenten is nu afgestudeerd. Voor elke gemeenschappelijke master kan de student kiezen uit een volledig Engelstalig programma, een programma in het Engels en het Frans, of een programma in het Engels en het Nederlands. Het aanbod zal ook de ingenieursopleidingen omvatten die buiten de gemeenschappelijke masters worden georganiseerd. De samenwerking moet de kwaliteit bevorderen, maar moet ook inspelen op een toenemend aantal internationale studenten. De organisatie en de infrastructuur worden dan weer efficiënter, want gespecialiseerde labs bijvoorbeeld kunnen door beide instellingen worden gebruikt. (Belga)

Vanaf het academiejaar 2011-2012 bieden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) samen een reeks masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen aan onder de noemer Bruface. De eerste lichting gezamenlijke studenten is nu afgestudeerd. Voor elke gemeenschappelijke master kan de student kiezen uit een volledig Engelstalig programma, een programma in het Engels en het Frans, of een programma in het Engels en het Nederlands. Het aanbod zal ook de ingenieursopleidingen omvatten die buiten de gemeenschappelijke masters worden georganiseerd. De samenwerking moet de kwaliteit bevorderen, maar moet ook inspelen op een toenemend aantal internationale studenten. De organisatie en de infrastructuur worden dan weer efficiënter, want gespecialiseerde labs bijvoorbeeld kunnen door beide instellingen worden gebruikt. (Belga)