De Lijn Vlaams-Brabant stelde vandaag de eerste fase van "Brabantnet" voor, de gewenste tramontsluiting van Brussel met vier tramlijnen die moeten aansluiten op het Brusselse openbaarvervoernet. Drie deeltracés van de plannen krijgen nu prioriteit op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits had eerder op de dag de resultaten van de analyse voorgesteld aan haar collega's in de Vlaamse regering. De drie deeltrajecten werden geselecteerd op basis van die analyse. De baten liggen er over een periode van 30 jaar het hoogst ten opzichte van de kosten. Voor Brussel-Willebroek en Jette-Zaventem liggen de baten dubbel zo hoog, voor de lijn Brussel-luchthaven 2,5 maal zo hoog. "De investeringskost bedraagt 500 miljoen euro en de exploitatie kost 32 miljoen euro per jaar. Voor die kost krijgen we dus maatschappelijk het dubbele meer", zegt Joost-Swinnen, projectverantwoordelijke van Brabantnet. "We willen de tramlijnen in 2020 in exploitatie nemen", voegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, toe. Het plan-Mer (milieueffectenrapport) moet in de zomer goedgekeurd worden, de tracéstudies zijn afgerond en worden nu nagekeken. In het najaar van 2013 hoopt De Lijn dat de Vlaamse regering de beslissing neemt voor het project. In 2017 zouden de stedenbouwkundige vergunningen rond moeten zijn en zou de bouw starten. (Belga)

De Lijn Vlaams-Brabant stelde vandaag de eerste fase van "Brabantnet" voor, de gewenste tramontsluiting van Brussel met vier tramlijnen die moeten aansluiten op het Brusselse openbaarvervoernet. Drie deeltracés van de plannen krijgen nu prioriteit op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits had eerder op de dag de resultaten van de analyse voorgesteld aan haar collega's in de Vlaamse regering. De drie deeltrajecten werden geselecteerd op basis van die analyse. De baten liggen er over een periode van 30 jaar het hoogst ten opzichte van de kosten. Voor Brussel-Willebroek en Jette-Zaventem liggen de baten dubbel zo hoog, voor de lijn Brussel-luchthaven 2,5 maal zo hoog. "De investeringskost bedraagt 500 miljoen euro en de exploitatie kost 32 miljoen euro per jaar. Voor die kost krijgen we dus maatschappelijk het dubbele meer", zegt Joost-Swinnen, projectverantwoordelijke van Brabantnet. "We willen de tramlijnen in 2020 in exploitatie nemen", voegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, toe. Het plan-Mer (milieueffectenrapport) moet in de zomer goedgekeurd worden, de tracéstudies zijn afgerond en worden nu nagekeken. In het najaar van 2013 hoopt De Lijn dat de Vlaamse regering de beslissing neemt voor het project. In 2017 zouden de stedenbouwkundige vergunningen rond moeten zijn en zou de bouw starten. (Belga)