Er kan nog niet gestart worden met de verplichte coronatesten bij alle spelers van de 24 profclubs, omdat het protocol morgen nog goedgekeurd moet worden door de raad van bestuur. Volgens de testprocedure zullen alle spelers en de staf met wie ze dagelijks in contact komen 48 uur voor een wedstrijd gecontroleerd worden. Gemiddeld gaat het om een vijftigtal personen per club, voor een totaal kostenplaatje van ongeveer 650.000 euro. Maar omdat het protocol, dat onder meer ook voorziet in twee spelersbussen, richtlijnen voor vieren en omkleden voor de training, nog niet goedgekeurd is, zullen de eerste tests morgen nog niet plaatsvinden. Wanneer dat wel zal zijn, bepaalt de Pro League wellicht vrijdag. De agenda wordt voorts gedomineerd door juridische procedures die opgestart werden in de nasleep van de beslissingen op 15 mei. Onder meer Waasland-Beveren en Virton legden klachten neer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Mededingingsautoriteit, waardoor de onzekerheid over de gestemde competitiestop toeneemt. Over de démarche van CEO Pierre François, die ondanks gebrek aan mandaat opperde om alsnog de dertigste speeldag van het seizoen 2019-2020 af te werken, zal ongetwijfeld nog een hartig woordje worden gesproken. In bestuurskringen klinkt bovendien steeds vaker dat er misschien toch een draagvlak gevonden kan worden voor een 1A met 18 ploegen om het kluwen te ontwarren. De raad van bestuur zal morgen trouwens bekijken hoe ze de problemen met economische degradanten, zoals Roeselare, Virton en Lokeren, structureel kunnen aanpakken. Er heerst morgen ook een beetje verkiezingskoorts, want de raad van bestuur moet zich buigen over een voorstel van Charleroi-bestuurder Mehdi Bayat. Die stelde voor om een extra vertegenwoordiger van de K11 toe te voegen aan de raad van bestuur om tot een meer evenwichtige machtsverdeling te komen. Daarnaast loopt de statutair vastgelegde verdeelsleutel van het aantal vertegenwoordigers af op 30 juni. Ook daar moet een oplossing voor gevonden worden. In de marge van die discussie wordt allicht ook het voorstel van Cercle-voorzitter Goemaere besproken. Hij opperde om drie onafhankelijke leden toe te voegen aan de raad van bestuur en het meervoudig stemrecht te schrappen. Verder bereidt de raad van bestuur de algemene vergadering van 2 juli voor, waarop onder meer acht nieuwe bestuursleden verkozen moeten worden. (Belga)

Er kan nog niet gestart worden met de verplichte coronatesten bij alle spelers van de 24 profclubs, omdat het protocol morgen nog goedgekeurd moet worden door de raad van bestuur. Volgens de testprocedure zullen alle spelers en de staf met wie ze dagelijks in contact komen 48 uur voor een wedstrijd gecontroleerd worden. Gemiddeld gaat het om een vijftigtal personen per club, voor een totaal kostenplaatje van ongeveer 650.000 euro. Maar omdat het protocol, dat onder meer ook voorziet in twee spelersbussen, richtlijnen voor vieren en omkleden voor de training, nog niet goedgekeurd is, zullen de eerste tests morgen nog niet plaatsvinden. Wanneer dat wel zal zijn, bepaalt de Pro League wellicht vrijdag. De agenda wordt voorts gedomineerd door juridische procedures die opgestart werden in de nasleep van de beslissingen op 15 mei. Onder meer Waasland-Beveren en Virton legden klachten neer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Mededingingsautoriteit, waardoor de onzekerheid over de gestemde competitiestop toeneemt. Over de démarche van CEO Pierre François, die ondanks gebrek aan mandaat opperde om alsnog de dertigste speeldag van het seizoen 2019-2020 af te werken, zal ongetwijfeld nog een hartig woordje worden gesproken. In bestuurskringen klinkt bovendien steeds vaker dat er misschien toch een draagvlak gevonden kan worden voor een 1A met 18 ploegen om het kluwen te ontwarren. De raad van bestuur zal morgen trouwens bekijken hoe ze de problemen met economische degradanten, zoals Roeselare, Virton en Lokeren, structureel kunnen aanpakken. Er heerst morgen ook een beetje verkiezingskoorts, want de raad van bestuur moet zich buigen over een voorstel van Charleroi-bestuurder Mehdi Bayat. Die stelde voor om een extra vertegenwoordiger van de K11 toe te voegen aan de raad van bestuur om tot een meer evenwichtige machtsverdeling te komen. Daarnaast loopt de statutair vastgelegde verdeelsleutel van het aantal vertegenwoordigers af op 30 juni. Ook daar moet een oplossing voor gevonden worden. In de marge van die discussie wordt allicht ook het voorstel van Cercle-voorzitter Goemaere besproken. Hij opperde om drie onafhankelijke leden toe te voegen aan de raad van bestuur en het meervoudig stemrecht te schrappen. Verder bereidt de raad van bestuur de algemene vergadering van 2 juli voor, waarop onder meer acht nieuwe bestuursleden verkozen moeten worden. (Belga)