De burgemeester in kwestie had contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging. De dag voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 stuurde de burgemeester als antwoord op die mail een electoraal bericht. Daarop hebben de inwoners een klacht ingediend bij de GBA. Beide partijen werden gehoord door de Geschillenkamer van de GBA op 28 mei, waarna werd besloten dat er wel degelijk een schending was van de AVG. De AVG stelt dat gegevens die worden verkregen in het kader van een openbaar ambt nooit opnieuw mogen gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Het vonnis van de Geschillenkamer is de eerste geldboete die de GBA oplegt, binnen de eerste maand dat het nieuwe directiecomité in werking is getreden. "Het feit dat politici gebruik maken van persoonsgegevens voor hun verkiezingscampagnes baart vele burgers zorgen", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA. "Het is belangrijk om te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen." (Belga)

De burgemeester in kwestie had contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging. De dag voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 stuurde de burgemeester als antwoord op die mail een electoraal bericht. Daarop hebben de inwoners een klacht ingediend bij de GBA. Beide partijen werden gehoord door de Geschillenkamer van de GBA op 28 mei, waarna werd besloten dat er wel degelijk een schending was van de AVG. De AVG stelt dat gegevens die worden verkregen in het kader van een openbaar ambt nooit opnieuw mogen gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Het vonnis van de Geschillenkamer is de eerste geldboete die de GBA oplegt, binnen de eerste maand dat het nieuwe directiecomité in werking is getreden. "Het feit dat politici gebruik maken van persoonsgegevens voor hun verkiezingscampagnes baart vele burgers zorgen", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA. "Het is belangrijk om te onthouden dat overheidsmandatarissen de wet moeten eerbiedigen." (Belga)