België gaat in het kader van dat akkoord ook nog dit jaar 250 vluchtelingen uit Turkije voor resettlement opvangen, maar pas eind mei krijgt ons land de dossiers, gaf de staatssecretaris aan. Andere landen hebben wel al vluchtelingen uit Turkije opgevangen, maar "we hadden geen dossiers over Turkije lopen", zei Francken. Ons land concentreerde zich tot nu toe op Libië, gaf hij aan. De staatssecretaris had aan Nederland gevraagd om symbolisch een aantal dossiers over te nemen, maar onze noorderburen gingen daar niet op in, wellicht omdat ze momenteel de EU voorzitten. "De deal met Turkije zal nooit een schoonheidsprijs krijgen, maar is wel zeer doeltreffend", verklaarde Theo Francken. In januari van dit jaar was er een instroom van 62.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden. Dat aantal zakte in april tot 4.000. Bovendien kelderde het aantal doden op de Egeïsche Zee tot 10 tegen "honderden en honderden" de maanden voordien. Sinds 20 maart zijn er 386 migranten vanuit Griekenland naar Turkije teruggestuurd omdat ze geen asiel wilden aanvragen. Ook dat is volgens Francken een gevolg van het akkoord. De vluchtelingen zijn nu meer geneigd om asiel aan te vragen in Griekenland, zoals voorzien in de Dublin-verdragen. Wat de visumvrijstelling voor de Turken die naar de Europese Unie willen reizen - een onderdeel van het akkoord tussen Europa en Turkije - betreft, wees de staatssecretaris erop dat voor België aan alle voorwaarden moet voldaan worden om de vrijstelling eind volgende maand door te voeren. Eén van de voorwaarden is de aanpassing aan de terrorismewetgeving en daarover heeft de Turkse president Erdogan duidelijk laten verstaan dat hij dit niet wil. En dan is volgens Theo Francken een "gigantisch probleem". Hij pleitte ook voor een sterker noodmechanisme om te kunnen ingrijpen bij een plotse verhoging van 'derdelanders' uit een bepaald land. Francken zal dat verdedigen bij de komende vergadering van de Europese ministers. (Belga)

België gaat in het kader van dat akkoord ook nog dit jaar 250 vluchtelingen uit Turkije voor resettlement opvangen, maar pas eind mei krijgt ons land de dossiers, gaf de staatssecretaris aan. Andere landen hebben wel al vluchtelingen uit Turkije opgevangen, maar "we hadden geen dossiers over Turkije lopen", zei Francken. Ons land concentreerde zich tot nu toe op Libië, gaf hij aan. De staatssecretaris had aan Nederland gevraagd om symbolisch een aantal dossiers over te nemen, maar onze noorderburen gingen daar niet op in, wellicht omdat ze momenteel de EU voorzitten. "De deal met Turkije zal nooit een schoonheidsprijs krijgen, maar is wel zeer doeltreffend", verklaarde Theo Francken. In januari van dit jaar was er een instroom van 62.000 vluchtelingen op de Griekse eilanden. Dat aantal zakte in april tot 4.000. Bovendien kelderde het aantal doden op de Egeïsche Zee tot 10 tegen "honderden en honderden" de maanden voordien. Sinds 20 maart zijn er 386 migranten vanuit Griekenland naar Turkije teruggestuurd omdat ze geen asiel wilden aanvragen. Ook dat is volgens Francken een gevolg van het akkoord. De vluchtelingen zijn nu meer geneigd om asiel aan te vragen in Griekenland, zoals voorzien in de Dublin-verdragen. Wat de visumvrijstelling voor de Turken die naar de Europese Unie willen reizen - een onderdeel van het akkoord tussen Europa en Turkije - betreft, wees de staatssecretaris erop dat voor België aan alle voorwaarden moet voldaan worden om de vrijstelling eind volgende maand door te voeren. Eén van de voorwaarden is de aanpassing aan de terrorismewetgeving en daarover heeft de Turkse president Erdogan duidelijk laten verstaan dat hij dit niet wil. En dan is volgens Theo Francken een "gigantisch probleem". Hij pleitte ook voor een sterker noodmechanisme om te kunnen ingrijpen bij een plotse verhoging van 'derdelanders' uit een bepaald land. Francken zal dat verdedigen bij de komende vergadering van de Europese ministers. (Belga)