Wetenschappers van beide Britse universiteiten ontdekten dat eentaligen beter hun eigen prestaties kunnen inschatten dan mensen die twee talen spreken. De experts waren naar eigen zeggen verrast door de resultaten aangezien tweetaligen over het algemeen beter scoren in mentale testen dan eentaligen. "We vonden een mogelijk nadeel van tweetaligheid bij metacognitieve verwerkingsprocessen", zo zegt dr. Roberto Filippi van de Anglia University. De wetenschappers vroegen 31 tweetaligen en 31 eentaligen om snelle beslissingen te nemen op een computerscherm: ze kregen twee cirkels te zien met daarin een reeks stippen. De deelnemers moesten telkens aanduiden welke cirkel de meeste stippen bevatte en daarna moesten ze ook aangeven hoe zeker ze waren van hun beslissing. Uit de studie blijkt dat de tweetaligen 10 procent slechter scoorden bij de evaluatie van hun eigen prestatie. Volgens de wetenschappers betekent dit dat eentaligen beter kunnen inschatten wanneer ze een fout gemaakt hebben en wanneer niet. Toch geloven veel academici dat de voordelen van meertaligheid zwaarder wegen dan mogelijke nadelen. "Tweetalige kinderen begrijpen anderen beter en hebben een ander perspectief op de zaken", zegt professor Antonella Sorace van de universiteit van Edinburgh. Zij pleit ervoor om aan de universiteit sowieso taalcursussen te geven in alle richtingen. (Belga)

Wetenschappers van beide Britse universiteiten ontdekten dat eentaligen beter hun eigen prestaties kunnen inschatten dan mensen die twee talen spreken. De experts waren naar eigen zeggen verrast door de resultaten aangezien tweetaligen over het algemeen beter scoren in mentale testen dan eentaligen. "We vonden een mogelijk nadeel van tweetaligheid bij metacognitieve verwerkingsprocessen", zo zegt dr. Roberto Filippi van de Anglia University. De wetenschappers vroegen 31 tweetaligen en 31 eentaligen om snelle beslissingen te nemen op een computerscherm: ze kregen twee cirkels te zien met daarin een reeks stippen. De deelnemers moesten telkens aanduiden welke cirkel de meeste stippen bevatte en daarna moesten ze ook aangeven hoe zeker ze waren van hun beslissing. Uit de studie blijkt dat de tweetaligen 10 procent slechter scoorden bij de evaluatie van hun eigen prestatie. Volgens de wetenschappers betekent dit dat eentaligen beter kunnen inschatten wanneer ze een fout gemaakt hebben en wanneer niet. Toch geloven veel academici dat de voordelen van meertaligheid zwaarder wegen dan mogelijke nadelen. "Tweetalige kinderen begrijpen anderen beter en hebben een ander perspectief op de zaken", zegt professor Antonella Sorace van de universiteit van Edinburgh. Zij pleit ervoor om aan de universiteit sowieso taalcursussen te geven in alle richtingen. (Belga)