Eén op de twaalf (8,3 procent) werknemers gaf aan in de zes maanden voor de bevraging te maken te hebben gehad met ongewenst seksueel gedrag op het werk. De meest voorkomende seksuele gedragingen zijn naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8 procent), seksuele benadering door middel van gebaren, uitspraken, sms, ... (3,2 procent) en seksueel getinte aanrakingen (2,1 procent). Volgens het onderzoek kregen vrouwen (9,5 procent) vaker te maken met ongewenste intimiteiten dan mannen (6,1 procent). Werknemers onder de 45 jaar (9,5 procent) ervaren iets vaker ongewenst seksueel gedrag dan de 45-plussers (6,9 procent). Het ongewenst gedrag komt het vaakst voor in de gezondheidszorg (10,6 procent), de bouw (10,3 procent) en de retail (10,2 procent). De dienstensector (6,6 procent) en het onderwijs (4,6 procent) vervolledigen de top 5. "Het grensoverschrijdend gedrag gebeurde vrijwel even vaak binnen de organisatie - door collega's of leidinggevenden - als door externen (bezoekers, klanten, leveranciers of patiënten). Dit verschilde sterk per sector. Zo kregen werknemers in de gezondheidszorg meer te maken met grensoverschrijdend gedrag door externen", aldus Lode Godderis van de dienst Kennis, Informatie & Research bij IDEWE. "Slachtoffers hebben een veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder meer in een lagere arbeidstevredenheid en blijfintentie, een hogere afwezigheid, meer stress en meer risico op een burn-out", zegt Goderis nog. Bedrijven hebben er dan ook alle baat bij om een beleid uit te werken rond dit thema. Dat doen ze ook steeds vaker. "De hele #MeToo-campagne zorgde ervoor dat we meer vragen kregen van bedrijven voor zowel sensibiliseringsacties over respectvol gedrag op het werk als voor het uitwerken van een gedragscode. Een duidelijk preventief kader helpt alvast in het stellen van grenzen wanneer die nodig zijn", besluit Hilde De Man van de Discipline Psychosociale Aspecten. (Belga)

Eén op de twaalf (8,3 procent) werknemers gaf aan in de zes maanden voor de bevraging te maken te hebben gehad met ongewenst seksueel gedrag op het werk. De meest voorkomende seksuele gedragingen zijn naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8 procent), seksuele benadering door middel van gebaren, uitspraken, sms, ... (3,2 procent) en seksueel getinte aanrakingen (2,1 procent). Volgens het onderzoek kregen vrouwen (9,5 procent) vaker te maken met ongewenste intimiteiten dan mannen (6,1 procent). Werknemers onder de 45 jaar (9,5 procent) ervaren iets vaker ongewenst seksueel gedrag dan de 45-plussers (6,9 procent). Het ongewenst gedrag komt het vaakst voor in de gezondheidszorg (10,6 procent), de bouw (10,3 procent) en de retail (10,2 procent). De dienstensector (6,6 procent) en het onderwijs (4,6 procent) vervolledigen de top 5. "Het grensoverschrijdend gedrag gebeurde vrijwel even vaak binnen de organisatie - door collega's of leidinggevenden - als door externen (bezoekers, klanten, leveranciers of patiënten). Dit verschilde sterk per sector. Zo kregen werknemers in de gezondheidszorg meer te maken met grensoverschrijdend gedrag door externen", aldus Lode Godderis van de dienst Kennis, Informatie & Research bij IDEWE. "Slachtoffers hebben een veel lager psychosociaal welzijn. Dit uit zich onder meer in een lagere arbeidstevredenheid en blijfintentie, een hogere afwezigheid, meer stress en meer risico op een burn-out", zegt Goderis nog. Bedrijven hebben er dan ook alle baat bij om een beleid uit te werken rond dit thema. Dat doen ze ook steeds vaker. "De hele #MeToo-campagne zorgde ervoor dat we meer vragen kregen van bedrijven voor zowel sensibiliseringsacties over respectvol gedrag op het werk als voor het uitwerken van een gedragscode. Een duidelijk preventief kader helpt alvast in het stellen van grenzen wanneer die nodig zijn", besluit Hilde De Man van de Discipline Psychosociale Aspecten. (Belga)