De arbeidsinspectie (of het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst) voerde op 21 maart en 18 juni bliksemacties uit op bouwwerven over heel België. Hiervoor werden zowat 150 arbeidsinspecteurs ingeschakeld. De acties namen de kleine werven in het vizier. De controles waren toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zware en dodelijke ongevallen. De inspecteurs spitsten zich toe op vallen van daken, vallen door openingen die open zijn gelaten binnen de gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, bedolven worden bij grondwerken en dies meer. Op de twee dagen werden dezelfde vaststellingen gemaakt: slechts één werkgever op de vier was in orde. De activiteiten werden meer dan éénmaal op de twee stopgezet. In 25 procent van de gevallen werden schriftelijke of mondelinge opmerkingen gemaakt. De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen. Tijdens deze eerste twee acties heeft de inspectie geen processen-verbaal opgesteld. Maar bij de volgende actie overweegt de arbeidsinspectie haar strategie ten aanzien van kleine werven te herzien. Ze wil meer systematisch pv's opstellen, zeker bij herhaalde vaststelling. Ook wil ze de sector benaderen om tot een actieplan te komen. De volgende bliksemactie is in de loop van de maand september gepland. (Belga)

De arbeidsinspectie (of het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale overheidsdienst) voerde op 21 maart en 18 juni bliksemacties uit op bouwwerven over heel België. Hiervoor werden zowat 150 arbeidsinspecteurs ingeschakeld. De acties namen de kleine werven in het vizier. De controles waren toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zware en dodelijke ongevallen. De inspecteurs spitsten zich toe op vallen van daken, vallen door openingen die open zijn gelaten binnen de gebouwen die in aanbouw of in renovatie zijn, bedolven worden bij grondwerken en dies meer. Op de twee dagen werden dezelfde vaststellingen gemaakt: slechts één werkgever op de vier was in orde. De activiteiten werden meer dan éénmaal op de twee stopgezet. In 25 procent van de gevallen werden schriftelijke of mondelinge opmerkingen gemaakt. De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen. Tijdens deze eerste twee acties heeft de inspectie geen processen-verbaal opgesteld. Maar bij de volgende actie overweegt de arbeidsinspectie haar strategie ten aanzien van kleine werven te herzien. Ze wil meer systematisch pv's opstellen, zeker bij herhaalde vaststelling. Ook wil ze de sector benaderen om tot een actieplan te komen. De volgende bliksemactie is in de loop van de maand september gepland. (Belga)