WWF heeft in het boekjaar 2015-2016 23,7 miljoen euro opbrengsten genoteerd. Ruim 19,7 miljoen euro kwam van particulieren. De giften en het lidgeld van de 100.000 leden stegen van 6,5 naar 7,2 miljoen euro, maar vooral de opbrengsten uit erfenissen vallen op. Liefst 12,5 miljoen euro haalde de natuurbeweging op via legaten. Dat is veel meer dan de 502.785 euro in boekjaar 2014-2015. "De legaten stijgen doorlopend. In aantal zagen we vorig jaar een verdubbeling. We zien stijgende interesse voor onze boodschap. Een schenking aan WWF is een investering in de toekomst", zegt WWF-woordvoerder Koen Stuyck. "Maar het grote verschil in bedrag wordt verklaard door één heel groot legaat, een bedrag van meer dan 10 miljoen euro. De schenker wenste anoniem te blijven." Bedrijven schonken het WWF 341.160 euro, een toename met 46.280 euro. De overheid was goed voor 3,6 miljoen euro van de inkomsten, tegen 3,1 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Aan de uitgavenzijde ging vorig boekjaar 82,6 procent (10 miljoen euro) naar natuurbehoud, via projecten en sensibiliseringsacties. De fondsenwerving kostte WWF 1,4 miljoen euro en de administratiekosten bedroegen 707.018 euro. (Belga)

WWF heeft in het boekjaar 2015-2016 23,7 miljoen euro opbrengsten genoteerd. Ruim 19,7 miljoen euro kwam van particulieren. De giften en het lidgeld van de 100.000 leden stegen van 6,5 naar 7,2 miljoen euro, maar vooral de opbrengsten uit erfenissen vallen op. Liefst 12,5 miljoen euro haalde de natuurbeweging op via legaten. Dat is veel meer dan de 502.785 euro in boekjaar 2014-2015. "De legaten stijgen doorlopend. In aantal zagen we vorig jaar een verdubbeling. We zien stijgende interesse voor onze boodschap. Een schenking aan WWF is een investering in de toekomst", zegt WWF-woordvoerder Koen Stuyck. "Maar het grote verschil in bedrag wordt verklaard door één heel groot legaat, een bedrag van meer dan 10 miljoen euro. De schenker wenste anoniem te blijven." Bedrijven schonken het WWF 341.160 euro, een toename met 46.280 euro. De overheid was goed voor 3,6 miljoen euro van de inkomsten, tegen 3,1 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Aan de uitgavenzijde ging vorig boekjaar 82,6 procent (10 miljoen euro) naar natuurbehoud, via projecten en sensibiliseringsacties. De fondsenwerving kostte WWF 1,4 miljoen euro en de administratiekosten bedroegen 707.018 euro. (Belga)