De belangrijkste aanbeveling in het 150 pagina's tellende document is de oprichting van één overkoepelend orgaan. De nadruk moet daarbij liggen op preventie. "Gezinsondersteuning en de uitbouw van lokale netwerken moeten toelaten zo vroeg mogelijk een ondersteunend en positief aanbod te kunnen formuleren." Een ander belangrijk punt in de visietekst is de uitwerking van een Vlaams antwoord op jeugddelinquentie. In de jongste staatshervorming wordt de verantwoordelijkheid voor het jeugdsanctierecht immers overgeheveld naar de deelstaten. De sector spoort Vlaanderen aan zich daarbij te baseren op een brede maatschappelijk inbreng, maar ook op wetenschappelijk onderzoek. "Het debat kan gevoed worden met de ervaring die werd opgedaan met de vele experimentele benaderingen op het terrein." Vandeurzen is het daarmee eens. "De jeugdhulp moet een belangrijke regie opnemen in een evenwichtige aanpak van jeugddelinquentie of overlast gelinkt aan jongeren", zegt hij. "Een ongecoördineerd beleid tussen welzijn, justitie en lokale overheden leidt tot een te snelle uitputting van de inspanningen op het terrein." De minister onthoudt uit de visietekst van de sector voornamelijk dat er meer vanuit de basis moet worden gedacht. "De toets aan de jongere, aan de gezinnen: daar moeten we werk van maken. Participatie mag geen hol begrip zijn." (KAV)

De belangrijkste aanbeveling in het 150 pagina's tellende document is de oprichting van één overkoepelend orgaan. De nadruk moet daarbij liggen op preventie. "Gezinsondersteuning en de uitbouw van lokale netwerken moeten toelaten zo vroeg mogelijk een ondersteunend en positief aanbod te kunnen formuleren." Een ander belangrijk punt in de visietekst is de uitwerking van een Vlaams antwoord op jeugddelinquentie. In de jongste staatshervorming wordt de verantwoordelijkheid voor het jeugdsanctierecht immers overgeheveld naar de deelstaten. De sector spoort Vlaanderen aan zich daarbij te baseren op een brede maatschappelijk inbreng, maar ook op wetenschappelijk onderzoek. "Het debat kan gevoed worden met de ervaring die werd opgedaan met de vele experimentele benaderingen op het terrein." Vandeurzen is het daarmee eens. "De jeugdhulp moet een belangrijke regie opnemen in een evenwichtige aanpak van jeugddelinquentie of overlast gelinkt aan jongeren", zegt hij. "Een ongecoördineerd beleid tussen welzijn, justitie en lokale overheden leidt tot een te snelle uitputting van de inspanningen op het terrein." De minister onthoudt uit de visietekst van de sector voornamelijk dat er meer vanuit de basis moet worden gedacht. "De toets aan de jongere, aan de gezinnen: daar moeten we werk van maken. Participatie mag geen hol begrip zijn." (KAV)