Momenteel loopt de Week van de Pleegzorg. Onderzoekers van het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben samen met de Koning Boudewijnstichting het profiel en de noden van de pleegouders in Vlaanderen in kaart gebracht. Ze deden dat in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V).

Nood aan hogere vergoeding Ze pleiten voor het verhogen van de pleegzorgvergoeding naargelang het gezinsinkomen van de pleegouders en de zorgnood van het kind. Bijna vier op de tien pleegzorgers hebben een relatief laag gezinsinkomen tussen 1.000 en 1.999 euro per maand. De meeste pleegzorgers werken deeltijds, zijn huisvrouw of zijn gepensioneerd (telkens ongeveer één vijfde). Een ruime helft heeft een partner die voltijds werkt. Tweeverdieners zijn dus zeldzaam.

Vorig jaar waren er in Vlaanderen 4.415 pleeggezinnen. Dat is een stijging met bijna 3 procent tegenover 2009. Ten opzichte van 1998 gaat het om een stijging met 66 procent. Bijna driekwart van de pleeggezinnen vangt een kind of tiener op die geplaatst worden door een jeugdrechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg. (Belga/RDM)

Momenteel loopt de Week van de Pleegzorg. Onderzoekers van het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben samen met de Koning Boudewijnstichting het profiel en de noden van de pleegouders in Vlaanderen in kaart gebracht. Ze deden dat in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V). Nood aan hogere vergoeding Ze pleiten voor het verhogen van de pleegzorgvergoeding naargelang het gezinsinkomen van de pleegouders en de zorgnood van het kind. Bijna vier op de tien pleegzorgers hebben een relatief laag gezinsinkomen tussen 1.000 en 1.999 euro per maand. De meeste pleegzorgers werken deeltijds, zijn huisvrouw of zijn gepensioneerd (telkens ongeveer één vijfde). Een ruime helft heeft een partner die voltijds werkt. Tweeverdieners zijn dus zeldzaam. Vorig jaar waren er in Vlaanderen 4.415 pleeggezinnen. Dat is een stijging met bijna 3 procent tegenover 2009. Ten opzichte van 1998 gaat het om een stijging met 66 procent. Bijna driekwart van de pleeggezinnen vangt een kind of tiener op die geplaatst worden door een jeugdrechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg. (Belga/RDM)