Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van cijfers van het sociaal secretariaat SD Worx. Uit die cijfers blijkt dat één werknemer op drie in de privésector deeltijds werkt. Opmerkelijk is echter vooraal dat dit gemiddelde ook geldt voor mensen die jonger zijn dan dertig jaar. In tegenstelling tot oudere werknemers kiezen jongeren er immers veel minder voor om deeltijds te werken.

Uit de jaarlijkse enquête bij arbeids­krachten van de federale over­heidsdienst Economie blijkt dat de helft van de jongeren geen voltijds werk vindt of dat de gewens­te job alleen deeltijds wordt aan­geboden. Vijf jaar geleden was dat nog amper een derde. SD Worx wijst de moeilijke econo­mische omgeving aan als oorzaak voor de toename. "Over elk voltijds contract wordt twee keer nage­dacht", stelt woordvoerder Dirk Van Bastelaere. (Belga/TV)

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van cijfers van het sociaal secretariaat SD Worx. Uit die cijfers blijkt dat één werknemer op drie in de privésector deeltijds werkt. Opmerkelijk is echter vooraal dat dit gemiddelde ook geldt voor mensen die jonger zijn dan dertig jaar. In tegenstelling tot oudere werknemers kiezen jongeren er immers veel minder voor om deeltijds te werken. Uit de jaarlijkse enquête bij arbeids­krachten van de federale over­heidsdienst Economie blijkt dat de helft van de jongeren geen voltijds werk vindt of dat de gewens­te job alleen deeltijds wordt aan­geboden. Vijf jaar geleden was dat nog amper een derde. SD Worx wijst de moeilijke econo­mische omgeving aan als oorzaak voor de toename. "Over elk voltijds contract wordt twee keer nage­dacht", stelt woordvoerder Dirk Van Bastelaere. (Belga/TV)