Vorig jaar reed bijna 1 op de 4 werknemers - 24,21 procent - regelmatig met de fiets naar het werk. Wie met de fiets naar het werk rijdt, ontvangt daar gemiddeld 31 euro per maand voor bovenop het loon. 'Steeds meer bedrijfssectoren verplichten werkgevers om hun werknemers een fietsvergoeding te geven', legt Sarah Peeters, directeur Acerta Consult, uit. 'Maar een heel aantal werkgevers kiest er spontaan voor om deze toe te kennen als onderdeel van de vergroening van hun mobiliteitsbeleid.'

De bedrijfswagen blijft in België een door werkgevers en werknemers zeer geapprecieerd verloningselement, mede omwille van de zware (para)fiscaliteit. Deze bedrijfswagens rijden meestal op diesel, dat aanzien wordt als een grote vervuiler door de uitstoot van fijn stof. 'We zien dat de omschakeling naar schonere brandstoffen ook in de bedrijfswereld ingezet is, maar het is natuurlijk een werk van lange adem alvorens de vloot van bedrijfswagens groen zal kleuren', klinkt het.

Ten bewijze: in 2012 reed geen enkele bedrijfswagen op gas, in 2017 was dat 0,1 procent. In 2012 reed 0,1 procent bedrijfswagens rond op elektriciteit, in 2017 was dat 0,3 procent. Ter vergelijking: 91,2 procent van de bedrijfswagens reed vorig jaar rond op diesel.

Veel werknemers beperken zich ook niet tot één vervoermiddel voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplaats. Zij gebruiken de ene dag misschien de auto, maar een andere dag komen ze met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk. 'Cash for car is een eerste stap in de goede richting. Het kan de opstap vormen naar een mobiliteitsbudget', aldus nog Peeters. 'Meer keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat iedereen er wel zijn oplossing in kan vinden. En dat zonder aan de kosten voor de werkgever te morrelen. Het gaat er niet over de bedrijfsauto te bannen, wel over mobiliteit slim plannen.'

Vorig jaar reed bijna 1 op de 4 werknemers - 24,21 procent - regelmatig met de fiets naar het werk. Wie met de fiets naar het werk rijdt, ontvangt daar gemiddeld 31 euro per maand voor bovenop het loon. 'Steeds meer bedrijfssectoren verplichten werkgevers om hun werknemers een fietsvergoeding te geven', legt Sarah Peeters, directeur Acerta Consult, uit. 'Maar een heel aantal werkgevers kiest er spontaan voor om deze toe te kennen als onderdeel van de vergroening van hun mobiliteitsbeleid.' De bedrijfswagen blijft in België een door werkgevers en werknemers zeer geapprecieerd verloningselement, mede omwille van de zware (para)fiscaliteit. Deze bedrijfswagens rijden meestal op diesel, dat aanzien wordt als een grote vervuiler door de uitstoot van fijn stof. 'We zien dat de omschakeling naar schonere brandstoffen ook in de bedrijfswereld ingezet is, maar het is natuurlijk een werk van lange adem alvorens de vloot van bedrijfswagens groen zal kleuren', klinkt het. Ten bewijze: in 2012 reed geen enkele bedrijfswagen op gas, in 2017 was dat 0,1 procent. In 2012 reed 0,1 procent bedrijfswagens rond op elektriciteit, in 2017 was dat 0,3 procent. Ter vergelijking: 91,2 procent van de bedrijfswagens reed vorig jaar rond op diesel. Veel werknemers beperken zich ook niet tot één vervoermiddel voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplaats. Zij gebruiken de ene dag misschien de auto, maar een andere dag komen ze met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk. 'Cash for car is een eerste stap in de goede richting. Het kan de opstap vormen naar een mobiliteitsbudget', aldus nog Peeters. 'Meer keuzemogelijkheden zorgen ervoor dat iedereen er wel zijn oplossing in kan vinden. En dat zonder aan de kosten voor de werkgever te morrelen. Het gaat er niet over de bedrijfsauto te bannen, wel over mobiliteit slim plannen.'