De gemiddelde waterfactuur is tussen 2005 en 2016 met 89 procent gestegen in Vlaanderen, met 74 procent in Wallonië en met 56 procent in Brussel. In 2016 kregen volgens de Koning Boudewijnstichting in Vlaanderen 220.000 huishoudelijke klanten minstens één ingebrekestelling, in Wallonië waren dat er 140.000. Er werden in Vlaanderen 63.000 afbetalingsplannen (+86 procent in vergelijking met 2012) en in Brussel 28.000 (+32 procent) toegestaan. Voor Wallonië zijn er geen cijfers over afbetalingsplannen. Wel werden er in 2016 in Vlaanderen minder gezinnen afgesloten van het openbaar waterdistributirnetwerk. Het waren er 2.617, of 32 procent minder dan in 2012. In Brussel werd de waterlevering bij 862 huishoudelijke verbruikers onderbroken, een stijging met 73 procent tegenover 2012. Voor Wallonië zijn er geen cijfers over het aantal afsluitingen van de watertoevoer. De Koning Boudewijnstichting benadrukt dat er in de drie gewesten de voorbije jaren grote inspanningen geleverd zijn om het tij te doen keren. In Vlaanderen was er bijvoorbeeld de invoering van een sociaal tarief en de verbetering van de lokale adviescommissies. In Wallonië werden de middelen voor het "Fonds Social de l'Eau" uitgebreid en loopt er een parlementair initiatief om de waterfactuur te beperken in geval van verborgen lekken. In Brussel stegen de middelen voor het Sociaal Waterfonds en is er een werkgroep die een versterkt beleid tegen waterarmoede uitwerkt. (Belga)

De gemiddelde waterfactuur is tussen 2005 en 2016 met 89 procent gestegen in Vlaanderen, met 74 procent in Wallonië en met 56 procent in Brussel. In 2016 kregen volgens de Koning Boudewijnstichting in Vlaanderen 220.000 huishoudelijke klanten minstens één ingebrekestelling, in Wallonië waren dat er 140.000. Er werden in Vlaanderen 63.000 afbetalingsplannen (+86 procent in vergelijking met 2012) en in Brussel 28.000 (+32 procent) toegestaan. Voor Wallonië zijn er geen cijfers over afbetalingsplannen. Wel werden er in 2016 in Vlaanderen minder gezinnen afgesloten van het openbaar waterdistributirnetwerk. Het waren er 2.617, of 32 procent minder dan in 2012. In Brussel werd de waterlevering bij 862 huishoudelijke verbruikers onderbroken, een stijging met 73 procent tegenover 2012. Voor Wallonië zijn er geen cijfers over het aantal afsluitingen van de watertoevoer. De Koning Boudewijnstichting benadrukt dat er in de drie gewesten de voorbije jaren grote inspanningen geleverd zijn om het tij te doen keren. In Vlaanderen was er bijvoorbeeld de invoering van een sociaal tarief en de verbetering van de lokale adviescommissies. In Wallonië werden de middelen voor het "Fonds Social de l'Eau" uitgebreid en loopt er een parlementair initiatief om de waterfactuur te beperken in geval van verborgen lekken. In Brussel stegen de middelen voor het Sociaal Waterfonds en is er een werkgroep die een versterkt beleid tegen waterarmoede uitwerkt. (Belga)