Voor de peiling werden zowel mensen die lid zijn van een patiëntenvereniging als individuele patiënten bevraagd. Niet helemaal verrassend is dat leden van de patiëntenverenigingen iets beter op de hoogte zijn (90 procent) van het bestaan van patiëntenrechten dan andere patiënten.

Maar ook bij mensen die weet hebben van de patiëntenrechten is er nog werk aan de winkel, zegt het Vlaams Patiëntenplatform. "Slechts 22 procent vindt van zichzelf dat ze de rechten goed kent, terwijl maar liefst 68 procent toegeeft hier onvoldoende van op de hoogte te zijn. Tien procent weet dat er rechten zijn, maar kent ze eigenlijk niet."

"Een ander belangrijk pijnpunt is de werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten. Van de 201 personen die een klacht hadden over een eestelijnszorgverlener (huisarts, tandarts, enzovoort) diende 88 procent geen klacht in. Exact 81,5 procent van deze personen heeft ook geen idee waar ze daarmee terecht kunnen. Ook in ziekenhuizen is er nog ruimte voor verbetering: slechts 40 procent van de bevraagden is tevreden over de klachtverwerking van de ombudsdienst", zegt directeur Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform.

Uit de bevraging blijkt voorts dat 81 procent van de patiënten zegt het afgelopen jaar onvoldoende geïnformeerd te zijn over de kosten van een consultatie of een behandeling. Bovendien blijkt dat bij 1 op de 5 personen niet werd gevraagd om toestemming (al dan niet stilzwijgend) te geven voor een onderzoek of behandeling.

Tot slot signaleert het platform dat nog maar weinig patiënten gebruikmaken van de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden. Dat is een persoon die hun patiëntenrechten kan uitoefenen als ze bijvoorbeeld zelf door dementie niet meer bij machte zijn om hun wil te uiten. Slechts 14 procent bracht dit voor zichzelf in orde. Het Vlaams Patiëntenplatform wil daarom dinsdag, exact vijftien jaar na de invoering van de wet patiëntenrechten, extra de aandacht vestigen op die mogelijkheid door in verschillende dagverzorgingscentra folders te verspreiden.

Voor de peiling werden zowel mensen die lid zijn van een patiëntenvereniging als individuele patiënten bevraagd. Niet helemaal verrassend is dat leden van de patiëntenverenigingen iets beter op de hoogte zijn (90 procent) van het bestaan van patiëntenrechten dan andere patiënten. Maar ook bij mensen die weet hebben van de patiëntenrechten is er nog werk aan de winkel, zegt het Vlaams Patiëntenplatform. "Slechts 22 procent vindt van zichzelf dat ze de rechten goed kent, terwijl maar liefst 68 procent toegeeft hier onvoldoende van op de hoogte te zijn. Tien procent weet dat er rechten zijn, maar kent ze eigenlijk niet." "Een ander belangrijk pijnpunt is de werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten. Van de 201 personen die een klacht hadden over een eestelijnszorgverlener (huisarts, tandarts, enzovoort) diende 88 procent geen klacht in. Exact 81,5 procent van deze personen heeft ook geen idee waar ze daarmee terecht kunnen. Ook in ziekenhuizen is er nog ruimte voor verbetering: slechts 40 procent van de bevraagden is tevreden over de klachtverwerking van de ombudsdienst", zegt directeur Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. Uit de bevraging blijkt voorts dat 81 procent van de patiënten zegt het afgelopen jaar onvoldoende geïnformeerd te zijn over de kosten van een consultatie of een behandeling. Bovendien blijkt dat bij 1 op de 5 personen niet werd gevraagd om toestemming (al dan niet stilzwijgend) te geven voor een onderzoek of behandeling. Tot slot signaleert het platform dat nog maar weinig patiënten gebruikmaken van de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden. Dat is een persoon die hun patiëntenrechten kan uitoefenen als ze bijvoorbeeld zelf door dementie niet meer bij machte zijn om hun wil te uiten. Slechts 14 procent bracht dit voor zichzelf in orde. Het Vlaams Patiëntenplatform wil daarom dinsdag, exact vijftien jaar na de invoering van de wet patiëntenrechten, extra de aandacht vestigen op die mogelijkheid door in verschillende dagverzorgingscentra folders te verspreiden.