Vijftien procent van het Belgische wagenpark, of 770.000 wagens, zijn bedrijfswagens: zes procent zijn leasewagens en negen procent is ingeschreven op naam van andere rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld vennootschappen. Nog eens zes procent, of 325.000 wagens, is ingeschreven op naam van zelfstandigen. De resterende 79 procent zijn privéwagens. Volgens de onderzoekers is het dus een verkeerde voorstelling van de feiten dat de helft van het wagenpark uit bedrijfswagens bestaat. "Ten onrechte gaat men er soms van uit dat het wagenpark voor bijna de helft uit bedrijfswagens bestaat", aldus de studie. "Hierbij verwart men het totale rijdende wagenpark (5,3 miljoen) met de nieuwe wagenverkoop (ruim 0,5 miljoen) in een gegeven jaar. In 2010 werd, inclusief zelfstandigen, ongeveer 42 procent van de nieuw verkochte wagens ingeschreven op naam van een bedrijf, terwijl hun aandeel in het totale wagenpark 21 procent bedraagt." Uit de studie blijkt dat de impact van bedrijfswagens op het milieu kleiner is dan algemeen aangenomen. Bedrijfswagens zijn gemiddeld vier jaar jonger. Daardoor voldoen ze aan recentere en dus strengere milieunormen. (MVL)

Vijftien procent van het Belgische wagenpark, of 770.000 wagens, zijn bedrijfswagens: zes procent zijn leasewagens en negen procent is ingeschreven op naam van andere rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld vennootschappen. Nog eens zes procent, of 325.000 wagens, is ingeschreven op naam van zelfstandigen. De resterende 79 procent zijn privéwagens. Volgens de onderzoekers is het dus een verkeerde voorstelling van de feiten dat de helft van het wagenpark uit bedrijfswagens bestaat. "Ten onrechte gaat men er soms van uit dat het wagenpark voor bijna de helft uit bedrijfswagens bestaat", aldus de studie. "Hierbij verwart men het totale rijdende wagenpark (5,3 miljoen) met de nieuwe wagenverkoop (ruim 0,5 miljoen) in een gegeven jaar. In 2010 werd, inclusief zelfstandigen, ongeveer 42 procent van de nieuw verkochte wagens ingeschreven op naam van een bedrijf, terwijl hun aandeel in het totale wagenpark 21 procent bedraagt." Uit de studie blijkt dat de impact van bedrijfswagens op het milieu kleiner is dan algemeen aangenomen. Bedrijfswagens zijn gemiddeld vier jaar jonger. Daardoor voldoen ze aan recentere en dus strengere milieunormen. (MVL)