Chronisch zieken vertegenwoordigen bijna 25 procent van de Belgische bevolking en 70 procent van de totale gezondheidsuitgaven in ons land. Dat blijkt uit de gegevens van leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Chronische aandoeningen wegen steeds meer op de gezondheidsuitgaven: tussen 2010 en 2018 zijn per patiënt de gemiddelde uitgaven van de ziekteverzekering voor chronische aandoeningen met 17 procent gestegen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook voor een verhoging van het preventiebudget. Daarnaast is ook de ontwikkeling van eHealthtools noodzakelijk, klinkt het.

Bij chronische ziektes gaat het bijvoorbeeld om hoge bloeddruk of diabetes. Bijna één Belg op vier (24,9 procent) lijdt aan één of andere chronische aandoening. Tien jaar geleden was dat 23,7 procent. De kans op een chronische ziekte neemt ook toe met het ouder worden. Meer dan 6 op de 10 personen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar lijden aan minstens één chronische ziekte, een cijfer dat oploopt tot 8 op de 10 bij de 80-plussers.

Ook de (Riziv-)uitgaven voor geneeskundige verzorging van chronisch zieke patiënten zijn de jongste jaren sterk toegenomen. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat het om een klim van 67,4 procent naar 70,4 procent van de totale gezondheidsuitgaven.

'Meer investeren in preventie'

Gemiddeld bedragen de uitgaven in de gezondheidszorg voor mensen met een chronische ziekte 6.129 euro per jaar. Dat is zeven keer hoger dan voor diegenen zonder chronische aandoening. Een belangrijke verklaring is dat het risico bij chronisch zieken op een ziekenhuisopname 3 à 4 keer hoger ligt dan bij de rest van de bevolking.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook om meer te investeren in preventie. 'In ons land bedraagt het budget voor preventie 2,2 procent van de totale uitgaven voor gezondheid, terwijl het Europese gemiddelde 3 pct is. Dit gaat hand in hand met de verbetering van de levensomstandigheden in alle levensfasen dankzij gezondheidspromotie op school, de stimulatie van gezonde voeding en beweging, het waarborgen van een gezonde leefomgeving en het behoud van goede werkomstandigheden ...'

Het gebruik van het elektronisch globaal medisch dossier is een andere manier om te zorgen voor een betere preventieve context voor chronisch zieken. Tot slot pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een systematische monitoring van de uitgaven in verband met chronische ziekten.

Chronisch zieken vertegenwoordigen bijna 25 procent van de Belgische bevolking en 70 procent van de totale gezondheidsuitgaven in ons land. Dat blijkt uit de gegevens van leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Chronische aandoeningen wegen steeds meer op de gezondheidsuitgaven: tussen 2010 en 2018 zijn per patiënt de gemiddelde uitgaven van de ziekteverzekering voor chronische aandoeningen met 17 procent gestegen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook voor een verhoging van het preventiebudget. Daarnaast is ook de ontwikkeling van eHealthtools noodzakelijk, klinkt het. Bij chronische ziektes gaat het bijvoorbeeld om hoge bloeddruk of diabetes. Bijna één Belg op vier (24,9 procent) lijdt aan één of andere chronische aandoening. Tien jaar geleden was dat 23,7 procent. De kans op een chronische ziekte neemt ook toe met het ouder worden. Meer dan 6 op de 10 personen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar lijden aan minstens één chronische ziekte, een cijfer dat oploopt tot 8 op de 10 bij de 80-plussers.Ook de (Riziv-)uitgaven voor geneeskundige verzorging van chronisch zieke patiënten zijn de jongste jaren sterk toegenomen. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat het om een klim van 67,4 procent naar 70,4 procent van de totale gezondheidsuitgaven. Gemiddeld bedragen de uitgaven in de gezondheidszorg voor mensen met een chronische ziekte 6.129 euro per jaar. Dat is zeven keer hoger dan voor diegenen zonder chronische aandoening. Een belangrijke verklaring is dat het risico bij chronisch zieken op een ziekenhuisopname 3 à 4 keer hoger ligt dan bij de rest van de bevolking.De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten dan ook om meer te investeren in preventie. 'In ons land bedraagt het budget voor preventie 2,2 procent van de totale uitgaven voor gezondheid, terwijl het Europese gemiddelde 3 pct is. Dit gaat hand in hand met de verbetering van de levensomstandigheden in alle levensfasen dankzij gezondheidspromotie op school, de stimulatie van gezonde voeding en beweging, het waarborgen van een gezonde leefomgeving en het behoud van goede werkomstandigheden ...' Het gebruik van het elektronisch globaal medisch dossier is een andere manier om te zorgen voor een betere preventieve context voor chronisch zieken. Tot slot pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor een systematische monitoring van de uitgaven in verband met chronische ziekten.