"Het cijfer ligt veel hoger dan verwacht. Volgens onze preventiedienst komt dit niet overeen met het aantal klachten dat daar binnenloopt. We zijn geschrokken en nemen dit heel au sérieux", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Ze juicht toe dat de problematiek nu aan het licht komt dankzij een objectieve enquête. "Zo hebben we een beeld van wat écht leeft. Helaas rust er blijkbaar nog altijd een groot taboe op en is er te veel schroom om grensoverschrijdend gedrag te melden." De federale politie zegt dat het cijfer duidelijk aantoont dat er sterker ingezet moet worden op het bespreekbaar maken van het onderwerp. "Zodat we juiste en concrete maatregelen kunnen treffen, ten opzichte van de slachtoffers én de verdachten", aldus nog Frederickx. Het onderzoek - waaraan 4.846 politiemensen vrijwillig deelnamen - levert nog meer onthutsende cijfers op. Zo wil meer dan de helft van de respondenten zijn of haar job bij de politie opgeven. (Belga)

"Het cijfer ligt veel hoger dan verwacht. Volgens onze preventiedienst komt dit niet overeen met het aantal klachten dat daar binnenloopt. We zijn geschrokken en nemen dit heel au sérieux", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Ze juicht toe dat de problematiek nu aan het licht komt dankzij een objectieve enquête. "Zo hebben we een beeld van wat écht leeft. Helaas rust er blijkbaar nog altijd een groot taboe op en is er te veel schroom om grensoverschrijdend gedrag te melden." De federale politie zegt dat het cijfer duidelijk aantoont dat er sterker ingezet moet worden op het bespreekbaar maken van het onderwerp. "Zodat we juiste en concrete maatregelen kunnen treffen, ten opzichte van de slachtoffers én de verdachten", aldus nog Frederickx. Het onderzoek - waaraan 4.846 politiemensen vrijwillig deelnamen - levert nog meer onthutsende cijfers op. Zo wil meer dan de helft van de respondenten zijn of haar job bij de politie opgeven. (Belga)