Sinds het begin van de bestuursperiode in 2019 hebben 680 Vlaamse gemeenteraadsleden hun zetel opgegeven. En ondanks hun verkiezing in oktober 2018 hebben 563 mensen hun mandaat zelfs nooit opgenomen. In totaal gaat het dus om 1.243 mensen, of 1 op de 6 gemeenteraadsleden. Ook bij de Vlaamse schepenen is er sprake van een stoelendans. Tijdens deze bestuursperiode zijn er al 156 mandatarissen opgestapt, of 10 procent van alle schepenen. Vlaanderen houdt de redenen van ontslag niet bij. Soms liggen ze voor de hand: een verhuizing naar een andere gemeente, een door de partij opgelegde verjongingsoperatie of, natuurlijk, overlijdens. In het geval van schepenen liggen vaak politieke afspraken aan de basis, zegt politicoloog Herwig Reynaert (UGent). "Partijen spreken steeds vaker af om de ambtstermijn onderling te verdelen. De verbetering van het statuut en het wedde van schepenen heeft zulke deals nog aantrekkelijker gemaakt." Dat wedde is gebaseerd op die van de burgemeester, die op haar beurt wordt bepaald door het aantal inwoners. De bedragen voor schepenen staan in schril contrast met de bezoldiging van gemeenteraadsleden. Zij krijgen per vergadering presentatiegeld van maximaal 222 euro. Professor Reynaert maakt zich grote zorgen over het imago van de politiek. Termen als 'zakkenvullers' zijn nooit veraf. "Als je het werk goed wilt doen, kruipt er veel tijd in. Waarom zouden mensen met een mooie job en gezin zich nog engageren als we de politiek als pispaal behandelen? En daar komt nog de bagger op sociale media bij." (Belga)

Sinds het begin van de bestuursperiode in 2019 hebben 680 Vlaamse gemeenteraadsleden hun zetel opgegeven. En ondanks hun verkiezing in oktober 2018 hebben 563 mensen hun mandaat zelfs nooit opgenomen. In totaal gaat het dus om 1.243 mensen, of 1 op de 6 gemeenteraadsleden. Ook bij de Vlaamse schepenen is er sprake van een stoelendans. Tijdens deze bestuursperiode zijn er al 156 mandatarissen opgestapt, of 10 procent van alle schepenen. Vlaanderen houdt de redenen van ontslag niet bij. Soms liggen ze voor de hand: een verhuizing naar een andere gemeente, een door de partij opgelegde verjongingsoperatie of, natuurlijk, overlijdens. In het geval van schepenen liggen vaak politieke afspraken aan de basis, zegt politicoloog Herwig Reynaert (UGent). "Partijen spreken steeds vaker af om de ambtstermijn onderling te verdelen. De verbetering van het statuut en het wedde van schepenen heeft zulke deals nog aantrekkelijker gemaakt." Dat wedde is gebaseerd op die van de burgemeester, die op haar beurt wordt bepaald door het aantal inwoners. De bedragen voor schepenen staan in schril contrast met de bezoldiging van gemeenteraadsleden. Zij krijgen per vergadering presentatiegeld van maximaal 222 euro. Professor Reynaert maakt zich grote zorgen over het imago van de politiek. Termen als 'zakkenvullers' zijn nooit veraf. "Als je het werk goed wilt doen, kruipt er veel tijd in. Waarom zouden mensen met een mooie job en gezin zich nog engageren als we de politiek als pispaal behandelen? En daar komt nog de bagger op sociale media bij." (Belga)