"We willen een vlotte doorstart voor de sportclubs", zegt Weyts. "Daarvoor moeten we nu al anticiperen. We putten hiervoor middelen uit het coronanoodfonds." Zondag raakte ook bekend dat de Vlaamse sportclubs die het financieel moeilijk hebben tot één miljoen euro kunnen lenen aan 1 procent rente De coronacrisis heeft het Vlaamse verenigingsleven en zeker ook de sportsector een klap gegeven. De voorzorgsmaatregelen leggen een belangrijk deel van het sportleven lam en dreigen een impact te hebben op de ledenaantallen van de sportclubs. Daarom trekt de minister een miljoen extra uit voor de ondersteuning en begeleiding aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak bij de heropstart na de coronacrisis. De Vlaamse Sport Federatie (VSF) is daar volgens Weyts als koepelorganisatie van sportfederaties uitstekend voor geplaatst. Deze ondersteuningsmaatregelen komen er nadat er al financiële middelen werden vrijgemaakt voor onder meer de ondersteuning van federaties, structurele beleidspartners en organisatoren van sportevenementen. De minister wijst erop dat corona het sportweefsel aantast. "We willen vanuit Vlaanderen extra steun bieden om de sportclubs in 2021 de nodige boost geven in hun heropstart. Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen. Er zijn best veel Vlamingen die tijdens de coronacrisis meer zijn gaan bewegen: ik wil dat zij straks allemaal nog terechtkunnen in bloeiende sportclubs", besluit hij. (Belga)

"We willen een vlotte doorstart voor de sportclubs", zegt Weyts. "Daarvoor moeten we nu al anticiperen. We putten hiervoor middelen uit het coronanoodfonds." Zondag raakte ook bekend dat de Vlaamse sportclubs die het financieel moeilijk hebben tot één miljoen euro kunnen lenen aan 1 procent rente De coronacrisis heeft het Vlaamse verenigingsleven en zeker ook de sportsector een klap gegeven. De voorzorgsmaatregelen leggen een belangrijk deel van het sportleven lam en dreigen een impact te hebben op de ledenaantallen van de sportclubs. Daarom trekt de minister een miljoen extra uit voor de ondersteuning en begeleiding aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak bij de heropstart na de coronacrisis. De Vlaamse Sport Federatie (VSF) is daar volgens Weyts als koepelorganisatie van sportfederaties uitstekend voor geplaatst. Deze ondersteuningsmaatregelen komen er nadat er al financiële middelen werden vrijgemaakt voor onder meer de ondersteuning van federaties, structurele beleidspartners en organisatoren van sportevenementen. De minister wijst erop dat corona het sportweefsel aantast. "We willen vanuit Vlaanderen extra steun bieden om de sportclubs in 2021 de nodige boost geven in hun heropstart. Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen. Er zijn best veel Vlamingen die tijdens de coronacrisis meer zijn gaan bewegen: ik wil dat zij straks allemaal nog terechtkunnen in bloeiende sportclubs", besluit hij. (Belga)