Een Brede School is een school (of een groep scholen) die samenwerkt met andere sectoren, gaande van welzijn tot sport en cultuur. Concreet zijn er Brede Scholen waar leerlingen voor en na de lesuren terecht kunnen voor opvang, muzieklessen, sportactiviteiten, enz... Dat gebeurt in samenwerking met ouders, verenigingen en met lokale overheden. Bedoeling van een Brede School is om een brede leer- en leefomgeving te creëren. In Brussel zullen nu 22 Brede Scholen jaarlijks gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en de VGC. In totaal gaat het om 1 miljoen euro per jaar of maximaal 50.000 euro per jaar voor elk Brede Schoolproject. De Brede Schoolprojecten in Brussel zullen specifiek ook aandacht hebben voor taal. Zo is het de bedoeling om de kennis en het gebruik van het Nederlands te versterken door het Nederlands ook in de vrijetijdsomgeving (sportactiviteiten, bibliotheekbezoek, enz...) te promoten. "Het bevorderen van taalvaardigheid Nederlands van anderstalige kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs is daarom belangrijk in functie van schoolsucces, integratie en brede toekomstige ontwikkelingskansen", aldus ministers Smet en Vanhengel. (OSN)

Een Brede School is een school (of een groep scholen) die samenwerkt met andere sectoren, gaande van welzijn tot sport en cultuur. Concreet zijn er Brede Scholen waar leerlingen voor en na de lesuren terecht kunnen voor opvang, muzieklessen, sportactiviteiten, enz... Dat gebeurt in samenwerking met ouders, verenigingen en met lokale overheden. Bedoeling van een Brede School is om een brede leer- en leefomgeving te creëren. In Brussel zullen nu 22 Brede Scholen jaarlijks gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid en de VGC. In totaal gaat het om 1 miljoen euro per jaar of maximaal 50.000 euro per jaar voor elk Brede Schoolproject. De Brede Schoolprojecten in Brussel zullen specifiek ook aandacht hebben voor taal. Zo is het de bedoeling om de kennis en het gebruik van het Nederlands te versterken door het Nederlands ook in de vrijetijdsomgeving (sportactiviteiten, bibliotheekbezoek, enz...) te promoten. "Het bevorderen van taalvaardigheid Nederlands van anderstalige kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs is daarom belangrijk in functie van schoolsucces, integratie en brede toekomstige ontwikkelingskansen", aldus ministers Smet en Vanhengel. (OSN)