'Waarschuwing: de geplastineerde lichamen die u te zien krijgt op de lichamententoonstelling Real Bodies in het Antwerpse Sportpaleis zijn afkomstig van Chinese gevangenen die gefolterd en geëxecuteerd werden', zo stelt de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC).
...

'Waarschuwing: de geplastineerde lichamen die u te zien krijgt op de lichamententoonstelling Real Bodies in het Antwerpse Sportpaleis zijn afkomstig van Chinese gevangenen die gefolterd en geëxecuteerd werden', zo stelt de International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC). 'Dat de expo verlengd werd, is echt betreurenswaardig', zegt Elke Van den Brande, directeur van ETAC Benelux. 'Het is minstens niet in overeenstemming met de geest van de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. Om te kunnen spreken van een ethisch verantwoorde expo, moeten er authentieke verklaringen zijn van identiteit en doodsoorzaak. Er moet voor elke vorm van educatie en onderzoek toestemming gegeven worden, dus met een expliciete vermelding van een publieke, commerciële tentoonstelling. De organisatie heeft zelf al toegegeven dat ze voor deze lichamen en organen niet over zulke documenten beschikt.'Dat er geen toestemming is van de donoren, zou weleens kunnen te maken hebben met de herkomst van de lichamen. De geëxposeerde lijken zijn volgens ETAC immers afkomstig van onder meer gewetensgevangenen die werden vastgehouden in de grootschalige gevangenis- en werkkampen in de buurt van het plastinatiebedrijf van Dalian, dat de lichamen conserveert. 'Het gaat voornamelijk om beoefenaars van de meditatiepraktijk Falun Gong, die sinds 1999 zwaar vervolgd worden door de Chinese overheid', legt Van den Brande uit. 'Dalian is een epicentrum van zowel orgaantransplantatie, plastinatie en de onderdrukking van Falun Gong. Dat de lichamen in Real Bodies ongeveer 20 jaar oud zijn, betekent dat ze geplastineerd werden in de beginjaren van de vervolging van Falun Gong, tegelijkertijd met de exponentiele groei in orgaantransplantaties in China.'Gevraagd naar een reactie verwijst de organisatie van Real Bodies, Imagine Exhibitions, ons naar een mededeling op hun website waar ze 'in alle transparantie' een antwoord geeft op 'veelgestelde vragen en stellingen': 'De specimens zijn niet-opgeëiste lichamen die door de bevoegde autoriteiten aan medische universiteiten in China zijn gedoneerd. De exemplaren die op de tentoonstelling te zien zijn, werden legaal gedoneerd. Deze mensen waren nooit gevangenen hoe dan ook, vertoonden geen tekenen van trauma of letsel, waren vrij van besmettelijke ziekten en stierven aan natuurlijke oorzaken', zo klinkt het. Van den Brande: 'Er zijn aanwijzingen dat de lichamen die voor het plastineren werden gebruikt, niet afkomstig waren van donaties, noch van niet-opgeëiste lichamen. Donatie is in China vanwege culturele redenen zeer zeldzaam. Gunther von Hagens (de uitvinder van de plastinatietechniek, nvdr.) zei hierover: "In China is het onmogelijk om gedoneerde lichamen te verkrijgen". Pas in de periode 2010-2014 liep er een proefproject voor vrijwillige donaties. Bovendien concludeerde het Britse parlement onlangs dat de lichamen in Real Bodies, dat in 2018 te zien was in Birmingham, "waarschijnlijk afkomstig zijn van geëxecuteerde gevangenen uit China". Het onderwerp kwam ter sprake naar aanleiding van de nieuwe Medicines and Medical Devices Bill, waarbij alle menselijke weefsels en cellen die voor medische en wetenschappelijke doeleinden het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, voorzien moeten zijn van een toestemming van de donor. Hopelijk raken meer regeringen hierdoor geïnspireerd om ervoor te zorgen dat hun burgers niet verstrikt raken in deze gruwelijke praktijken.'Van den Brande: 'In New York werd een organisator van een soortgelijke expo door de procureur-generaal in 2008 verplicht om bij de ingang een mededeling te plaatsen dat hij niet onafhankelijk kon verifiëren dat de plastinaten niet afkomstig zijn van personen die in Chinese gevangenissen werden opgesloten. Verder lijkt het ons aangewezen dat bijvoorbeeld de invoer van geplastineerd weefsel, vervaardigd in landen die de doodstraf toepassen, om ethische redenen zou worden verboden. Tentoonstellingen met plastinaten uit China worden trouwens meer en meer verboden, zoals onder meer het geval is in Frankrijk, Tsjechië, Israël, Hawaï en verschillende staten in de VS.'Elke Van den Brande: 'Een lichaam van een persoon die vermoord werd en/of geen toestemming gaf, kan nooit respectvol geëxposeerd worden. Educatie kan pas waardevol zijn als er geen criminaliteit aan te pas komt. Er is meer dan ooit ander vernieuwend, didactisch materiaal beschikbaar om te leren over anatomie en pathologie, zowel voor het onderwijs als voor het grote publiek, zonder deze laakbare praktijken. Denk maar aan digitale simulaties.'Van den Brande: 'Zowel de plastinatie- als de transplantatie-industrie zijn afhankelijk van een grote voorraad zogenaamde 'donoren'. Orgaantransplantatie vraagt om de juiste match en plastinatiefabrieken trachten te voldoen aan de eisen van scholen, universiteiten en tentoonstellingen wereldwijd. In 2000-2001 waren er naar schatting 500.000 tot 1.000.000 Falun Gong-gevangenen. De politie helpt zowel de plastinatie- als de transplantatie-industrie. Er zijn aanwijzingen dat er lichamen zijn die beide doelen dienen. Zo beschikken wij over een onderschepte e-mail: "Vanmorgen zijn twee verse lijken van topkwaliteit in de fabriek aangekomen. De levers zijn pas een paar uur geleden verwijderd." Opvallend is dat Real Bodies lichamen toont waarvan de lever en nieren ontbreken.' Van den Brande: 'Nee. China publiceert sinds 2015 officiële data van orgaantransplantaties, waarbij wordt beweerd dat alle organen afkomstig zijn van vrijwillige donoren. In 2019 bleek echter uit een gedetailleerde statistische analyse dat de data systematisch vervalst worden. Al sinds 2006 bellen onderzoekers naar Chinese ziekenhuizen en doen zich voor als een patiënt die een orgaan nodig heeft. Artsen geven toe dat ze Falun Gong-beoefenaars als orgaanbronnen gebruikten. Ook recente telefoongesprekken van 2018 en 2019 tonen aan dat organen onmiddellijk beschikbaar zijn en dat ze afkomstig zijn van gezonde, jonge mensen. De directeur van het Yaasntai Yuhuangdong Hospitaal bevestigde in 2017 dat hij het officiële orgaandistributiesysteem omzeilt, honderden transplantaties uitvoert en zijn eigen kanalen heeft om organen te vinden. Het China Tribunaal, een onafhankelijk volkstribunaal in Londen, concludeerde in 2019 dat gedwongen orgaanroof in heel China, op grote schaal, al jaren plaatsvindt, tot op de dag van vandaag en dat Falun Gong-beoefenaars waarschijnlijk de belangrijkste bron zijn van organen.'Van den Brande: 'Er zitten momenteel meer dan een miljoen Oeigoeren opgesloten in Chinese gevangenissen en werkkampen. Zij worden gedwongen tot het ondergaan van medische onderzoeken, die louter wijzen op een voorbereiding op orgaantransplantatie en die enkel bij gewetensgevangenen worden uitgevoerd.'