'De vakinhoudelijke specialisatie van leerkrachten is erg belangrijk en zal dat ook blijven', zegt professor pedagogie Els Consuegra (VUB). 'Misschien is een van de redenen waarom ons onderwijs achteruitgaat wel dat we te gemakkelijk toestaan dat iemand een vak geeft waarin hij niet is gespecialiseerd.' Ze verwijst onder meer naar Project Algemene Vakken (PAV), het vak waarin leerlingen uit het bso basisgeletterdheid qua taal en wiskunde meekrijgen. Vandaag mag dat door elke leerkracht worden gegeven. 'Totaal absurd. Alsof iemand die geschiedenis heeft gestudeerd, vanzelf in staat is om jongeren de regel van drie bij te brengen', aldus Consuegra.

Het zou zonde zijn om onderwijsmensen vroeger met pensioen te sturen.

Econoom Kristof De Witte (KU Leuven), directeur van het onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research, treedt haar bij. 'Vandaag zijn er ook veel economen die wiskunde geven zonder daar de juiste kennis voor te hebben', zegt hij. 'Daarom willen we de hervorming van de lerarenopleiding aangrijpen om ook economen voldoende bagage op het vlak van wiskunde mee te geven. Een alternatief is dat verschillende leerkrachten worden ingezet om geïntegreerd les te geven. Zo zouden een econoom en een wiskundeleraar samen financiële educatie kunnen onderwijzen.'

In een dubbelgesprek in Knack pleiten beide onderwijsspecialisten ook voor een betere en intensievere ondersteuning van beginnende leerkrachten. Kristof De Witte ziet op dat vlak een belangrijke rol weggelegd voor hun oudere collega's. 'Daarom is het een slecht idee om leerkracht als zwaar beroep te erkennen, want het zou zonde zijn om onderwijsmensen vroeger met pensioen te sturen', vindt hij. 'Er is nu al een tekort aan leerkrachten. Bovendien willen velen onder hen zelf langer werken: jaar na jaar zijn er meer mensen die gebruikmaken van de mogelijkheid om na hun pensioen te blijven lesgeven. Nu kan ik begrijpen dat oudere leerkrachten het te zwaar vinden om nog voltijds voor de klas te staan, maar dan kunnen ze nog altijd op een andere manier worden ingeschakeld.'

'De vakinhoudelijke specialisatie van leerkrachten is erg belangrijk en zal dat ook blijven', zegt professor pedagogie Els Consuegra (VUB). 'Misschien is een van de redenen waarom ons onderwijs achteruitgaat wel dat we te gemakkelijk toestaan dat iemand een vak geeft waarin hij niet is gespecialiseerd.' Ze verwijst onder meer naar Project Algemene Vakken (PAV), het vak waarin leerlingen uit het bso basisgeletterdheid qua taal en wiskunde meekrijgen. Vandaag mag dat door elke leerkracht worden gegeven. 'Totaal absurd. Alsof iemand die geschiedenis heeft gestudeerd, vanzelf in staat is om jongeren de regel van drie bij te brengen', aldus Consuegra.Econoom Kristof De Witte (KU Leuven), directeur van het onderzoekscentrum Leuven Economics of Education Research, treedt haar bij. 'Vandaag zijn er ook veel economen die wiskunde geven zonder daar de juiste kennis voor te hebben', zegt hij. 'Daarom willen we de hervorming van de lerarenopleiding aangrijpen om ook economen voldoende bagage op het vlak van wiskunde mee te geven. Een alternatief is dat verschillende leerkrachten worden ingezet om geïntegreerd les te geven. Zo zouden een econoom en een wiskundeleraar samen financiële educatie kunnen onderwijzen.' In een dubbelgesprek in Knack pleiten beide onderwijsspecialisten ook voor een betere en intensievere ondersteuning van beginnende leerkrachten. Kristof De Witte ziet op dat vlak een belangrijke rol weggelegd voor hun oudere collega's. 'Daarom is het een slecht idee om leerkracht als zwaar beroep te erkennen, want het zou zonde zijn om onderwijsmensen vroeger met pensioen te sturen', vindt hij. 'Er is nu al een tekort aan leerkrachten. Bovendien willen velen onder hen zelf langer werken: jaar na jaar zijn er meer mensen die gebruikmaken van de mogelijkheid om na hun pensioen te blijven lesgeven. Nu kan ik begrijpen dat oudere leerkrachten het te zwaar vinden om nog voltijds voor de klas te staan, maar dan kunnen ze nog altijd op een andere manier worden ingeschakeld.'