Uit het jaarlijkse SILC-onderzoek bij meer dan 6.000 huishoudens blijkt ook dat 15,5 procent in een gezin woont waar het inkomen onder de armoededrempel valt. België doet het daarmee wel beter dan het Europese gemiddelde, dat 17,2 procent bedraagt. Uit de enquête blijkt bovendien dat een kwart van de Belgen zich geen week vakantie kan veroorloven en heeft eveneens een kwart moeite om onverwachte uitgaven boven de 1.000 euro te doen. In 2014 bleek daarenboven 14,6 procent van de Belgische bevolking in een gezin te leven waar de volwassenen maar 20 procent of minder van hun tijd aan het werk waren. Het Europese gemiddelde is 11,1 procent. Op basis van de resultaten wordt 21,2 procent van de Belgen als arm beschouwd, bij 3,5 procent van de bevolking is er zelfs sprake van extreme armoede. Opvallend is bovendien dat de helft van de eenoudergezinnen het label "arm" krijgt. (Belga)

Uit het jaarlijkse SILC-onderzoek bij meer dan 6.000 huishoudens blijkt ook dat 15,5 procent in een gezin woont waar het inkomen onder de armoededrempel valt. België doet het daarmee wel beter dan het Europese gemiddelde, dat 17,2 procent bedraagt. Uit de enquête blijkt bovendien dat een kwart van de Belgen zich geen week vakantie kan veroorloven en heeft eveneens een kwart moeite om onverwachte uitgaven boven de 1.000 euro te doen. In 2014 bleek daarenboven 14,6 procent van de Belgische bevolking in een gezin te leven waar de volwassenen maar 20 procent of minder van hun tijd aan het werk waren. Het Europese gemiddelde is 11,1 procent. Op basis van de resultaten wordt 21,2 procent van de Belgen als arm beschouwd, bij 3,5 procent van de bevolking is er zelfs sprake van extreme armoede. Opvallend is bovendien dat de helft van de eenoudergezinnen het label "arm" krijgt. (Belga)