België telde na zes maanden het meeste doden, op Peru na. Hoe verklaart u dat?

MAGGIE DE BLOCK: Eerst en vooral: elke dode is één te veel. Maar dat beeld klopt niet. Wij waren het enige land dat correct rapporteerde. Wij telden iedereen mee, wellicht zelfs mensen die niet aan covid stierven. In andere landen werden ouderen, die toch zouden sterven, niet meegeteld. Dat maakt een groot verschil. Intussen is dat beeld bijgesteld en zijn we ook ingehaald door andere landen.

En het beleid? Moet u geen mea culpa slaan? U sprak aanvankelijk over paniekzaaierij.

DE BLOCK: (feller) Wanneer zei ik dat? Toen er nog niemand in het ziekenhuis lag. Dan moet je geen angst zaaien. Wij hebben gedaan wat we konden. Geen énkel land was perfect voorbereid, en dus ook wij niet. Onze ziekenhuizen hebben trouwens goed standgehouden. Wij hebben geen patiënten naar het buitenland moeten verplaatsen, als één van de weinige landen. De woonzorgcentra waren helaas minder voorbereid.

U beweerde lange tijd dat mond- maskers geen zin hadden. Geloofde u daar echt niet in of kon u die niet promoten omdat er geen voorraad was?

DE BLOCK: (droog) Dat is geen kwestie van geloof of wat dan ook. Wij hebben de adviezen van de WHO en van Europa gevolgd. Onze strategie was duidelijk: thuis blijven en contacten mijden. Dan heb je geen mondmasker nodig. Dat is pas een issue geworden, toen we versoepelden. In mei dus. Ook virologen zoals Marc Van Ranst zeiden dat, hoor.

Dat klopt. Maar misschien had u dat toch sneller moeten verplichten?

DE BLOCK: Neen, ik denk van niet. Mondmaskers hebben alleen een toegevoegde waarde als mensen elkaar zien. En dan nog. (fijntjes) Vorige zomer droegen we allemaal een mondmasker. Dat heeft de tweede golf niet vermeden, hè. Het is geen wondermiddel: ik blijf daarbij. Het kan bovendien voor een vals gevoel van veiligheid zorgen.

U kreeg ook veel kritiek voor de versoepelingen van september, die geleid hebben tot de dramatische tweede golf. Was u daar fout?

DE BLOCK: Ik ga daar niet mee akkoord. (fel) Dat waren geen grote versoepelingen. De bubbel van vijf verdween, maar dat was het, hè. We hebben toen vooral aangeraden om voorzichtig te zijn. Het verwachtingspatroon lag veel hoger.

De virologen waren niet eenduidig in hun advies. In juni werd trouwens ook al een tweede golf aangekondigd. Het doet me denken aan de situatie vandaag. Alleen zitten we nu op een hoger plateau. Een virus is moeilijk te voorspellen. U mag zeggen wat u wil, maar ik heb altijd geluisterd naar het advies van de virologen. Dat stond centraal in mijn beleid. Maar dit is niet alleen een sanitaire crisis: dit is ook een economische en een mentale crisis. Elke maatregel moet proportioneel zijn.

(Paul Cobbaert/De Zondag)

Het volledige gesprek met Maggie De Block leest u in De Zondag.

MAGGIE DE BLOCK: Eerst en vooral: elke dode is één te veel. Maar dat beeld klopt niet. Wij waren het enige land dat correct rapporteerde. Wij telden iedereen mee, wellicht zelfs mensen die niet aan covid stierven. In andere landen werden ouderen, die toch zouden sterven, niet meegeteld. Dat maakt een groot verschil. Intussen is dat beeld bijgesteld en zijn we ook ingehaald door andere landen. DE BLOCK: (feller) Wanneer zei ik dat? Toen er nog niemand in het ziekenhuis lag. Dan moet je geen angst zaaien. Wij hebben gedaan wat we konden. Geen énkel land was perfect voorbereid, en dus ook wij niet. Onze ziekenhuizen hebben trouwens goed standgehouden. Wij hebben geen patiënten naar het buitenland moeten verplaatsen, als één van de weinige landen. De woonzorgcentra waren helaas minder voorbereid. DE BLOCK: (droog) Dat is geen kwestie van geloof of wat dan ook. Wij hebben de adviezen van de WHO en van Europa gevolgd. Onze strategie was duidelijk: thuis blijven en contacten mijden. Dan heb je geen mondmasker nodig. Dat is pas een issue geworden, toen we versoepelden. In mei dus. Ook virologen zoals Marc Van Ranst zeiden dat, hoor. DE BLOCK: Neen, ik denk van niet. Mondmaskers hebben alleen een toegevoegde waarde als mensen elkaar zien. En dan nog. (fijntjes) Vorige zomer droegen we allemaal een mondmasker. Dat heeft de tweede golf niet vermeden, hè. Het is geen wondermiddel: ik blijf daarbij. Het kan bovendien voor een vals gevoel van veiligheid zorgen. DE BLOCK: Ik ga daar niet mee akkoord. (fel) Dat waren geen grote versoepelingen. De bubbel van vijf verdween, maar dat was het, hè. We hebben toen vooral aangeraden om voorzichtig te zijn. Het verwachtingspatroon lag veel hoger. De virologen waren niet eenduidig in hun advies. In juni werd trouwens ook al een tweede golf aangekondigd. Het doet me denken aan de situatie vandaag. Alleen zitten we nu op een hoger plateau. Een virus is moeilijk te voorspellen. U mag zeggen wat u wil, maar ik heb altijd geluisterd naar het advies van de virologen. Dat stond centraal in mijn beleid. Maar dit is niet alleen een sanitaire crisis: dit is ook een economische en een mentale crisis. Elke maatregel moet proportioneel zijn. (Paul Cobbaert/De Zondag)