Vorige week keurde de bevoegde Waalse minister René Collin (CDH) eindelijk de klasseringsaanvraag goed voor de oude Carsid-hoogoven in Marcinelle. De ambtenaren van de Waalse erfgoeddienst hadden zich meer dan een jaar geleden al gunstig over het dossier uitgelaten. 'Maar de handtekening van de minister ontbrak nog', vertelt Luigi Spagnuolo, ex-metaalarbeider van Carsid en initiatiefnemer van het burgercomité dat al zes jaar ijvert voor het behoud van de hoogoven, volgens kenners een van de mooiste die Wallonië ooit heeft gehad. 'Nu is het eindelijke zover', zegt een tevreden Spagnuolo.
...

Vorige week keurde de bevoegde Waalse minister René Collin (CDH) eindelijk de klasseringsaanvraag goed voor de oude Carsid-hoogoven in Marcinelle. De ambtenaren van de Waalse erfgoeddienst hadden zich meer dan een jaar geleden al gunstig over het dossier uitgelaten. 'Maar de handtekening van de minister ontbrak nog', vertelt Luigi Spagnuolo, ex-metaalarbeider van Carsid en initiatiefnemer van het burgercomité dat al zes jaar ijvert voor het behoud van de hoogoven, volgens kenners een van de mooiste die Wallonië ooit heeft gehad. 'Nu is het eindelijke zover', zegt een tevreden Spagnuolo.Door de handtekening van Collin komt de redding van de haut fourneau quatre of 'HF4', zoals de hoogoven in Charleroi wordt genoemd, weer een stap dichterbij. 'Niets te vroeg trouwens', zegt Luigi Spagnuolo. 'Want Duferco, het Zwitsers-Italiaanse moederbedrijf dat eigenaar is van de installaties, was al begonnen met het ontmantelen van sommige onderdelen van de hoogoven. Dat hebben wij toevallig tijdens een bezoek ontdekt. Nu vragen wij Duferco om de hoogoven in zijn oude staat te herstellen.' De recent goedgekeurde bescherming van de hoogoven geldt voor een periode van één jaar. Ze volgt op een eerdere beslissing van de Waalse regering om 4 miljoen euro vrij te maken voor de verbouwingen die nodig zijn om de hoogoven en drie grote fabrieksschoorstenen op de oude Carsidsite voor toekomstige generaties te bewaren. Maar daarmee is de buit nog niet binnen. 'We kunnen voorlopig niets ondernemen, want de hoogoven is nog steeds eigendom van Duferco, dat in 2012 de Carsid-staalfabriek definitief heeft stilgelegd,' legt Spagnuolo uit. Door die sluiting kwamen Luigi en ruim 1100 andere werknemers, onder wie 800 arbeiders, op straat te staan.Duferco vraagt 3,8 miljoen euro voor de hoogoven, de geschatte marktwaarde van het staal dat erin zit verwerkt. 'Dat bedrag moeten we de komende maanden zien te vinden', aldus Spagnuolo. 'Maar het Waals Gewest legt de bal in het kamp van de stad Charleroi, terwijl wij zeggen: het Waals Gewest moet die middelen vrijmaken, want de stad heeft ze niet.'Het gigantische Carsid-terrein, 104 hectare aan de oevers van de Samber, is al voor de helft in handen van het Waals Gewest. Aanvankelijk was het overigens de bedoeling van de Waalse regering en de stad Charleroi om op heel de site nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen. In dat scenario ging de hoogoven onverbiddelijk tegen de vlakte. Maar door de brede bijval bij de inwoners van Charleroi, die massaal de petities van het burgercomité tekenden, en de steun van bekende Waalse historici, museumdirecteurs en erfgoedspecialisten, zijn vandaag zowat alle politieke partijen gewonnen voor het behoud van minstens een deel van de site als cultureel patrimonium.'Twee jaar geleden, toen de PS en het CDH nog samen de Waalse regering vormden, was er trouwens een principieel akkoord om de hoogoven te kopen', stelt Spagnuolo. 'Maar vervolgens heeft het CDH de Waalse regering ten val gebracht en is die 3,8 miljoen ergens in de lucht blijven hangen. Vandaag weigert de MR in de Waalse regering met het geld over de brug te komen. Maar wij blijven aandringen en de druk opvoeren. Want eigenlijk zou dit in orde moeten komen vóór de verkiezingen in mei. Anders moeten we met een nieuwe Waalse regering misschien helemaal opnieuw beginnen.'In de meest ambitieuze projecten voor de HF4, de laatste van de 21 hoogovens die de streek van Charleroi telde in de hoogdagen van de staalindustrie, wordt de hele fabriekssite grotendeels verbouwd tot een heus hoogovenmuseum. De staal-tegenhanger van het Bois Du Casier, zeg maar, de eveneens in Marcinelle gelegen kolenmijn die als museum een grote publiekstrekker is geworden. Minimaal wil het burgercomité in elk geval de hoogoven conserveren en in goede staat herstellen, zodat hij veilig kan worden bezocht. Niet iedereen ziet meteen de toeristische troeven van wat sommigen al met een enorm autokerkhof aan de Samber hebben vergeleken, maar de 'industriële kathedraal', met zijn 82 meter hoger dan het belfort van het stadhuis van Charleroi, is de trots van de metaalarbeiders en voor veel inwoners van de streek de herinnering aan een roemrijk verleden.'We gaan nu ook een subsidieaanvraag indienen bij de Europese Commissie', zegt Spagnuolo nog. En ook internationaal komt er trouwens belangstelling voor het industriële erfgoed van Charleroi. Volgende week neemt Spagnuolo een cameraploeg van de Italiaanse publieke zender RAI 1 mee naar zijn geliefde hoogoven.