In het onderzoek wordt een "ongeval" gedefinieerd als "elke ongewilde en plotselinge gebeurtenis waarbij een of meerdere personen lichamelijke schade en/of een letsel hebben opgelopen en waarbij een medische tussenkomst noodzakelijk was". Hoe vaak verkeers- en arbeidsongevallen voorkomen en wat de medische gevolgen ervan zijn, is volgens AG vrij goed gekend. Deze studie is wellicht een van de eerste in zijn soort die een globaal beeld schetst van de frequentie en de impact van alle mogelijke types ongevallen. Dus niet alleen in het verkeer of op het werk, maar ook op school, in het privéleven of tijdens het sporten. De kans om ooit betrokken te worden bij een ongeval wordt volgens de verzekeraar vaak onderschat. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie gezinnen in de voorbije drie jaar geconfronteerd werd met minstens één ongeval dat lichamelijke letsels tot gevolg had. En twee op de drie gezinnen die minstens één ongeval hadden, werden tussen 2018 en 2020 met meerdere ongevallen geconfronteerd. Niet het verkeer blijkt de grote boosdoener. De meeste ongevallen gebeuren tijdens de vrije tijd: in het privéleven: thuis, op vakantie, bij familie of vrienden of tijdens het sporten. Daarmee zijn ongevallen tijdens de vrije tijd veruit het meest frequent, voor verkeersongevallen, arbeidsongevallen en ongevallen op school. Breuken en kneuzingen van een lichaamsdeel zijn de meest voorkomende gevolgen van ongevallen. Verder zijn er letsels aan hoofd, hersenen of rug en ook psychologisch trauma's komen vaak voor. Andere kwetsbare lichaamsdelen zijn de nek, ogen en tanden. Ook brandwonden komen relatief vaak voor. Het ging om een online enquête, in januari uitgevoerd door InSites Consulting bij 1.565 mensen representatief voor de hele bevolking. 42 procent van de ondervraagde gezinnen heeft inwonende kinderen. (Belga)

In het onderzoek wordt een "ongeval" gedefinieerd als "elke ongewilde en plotselinge gebeurtenis waarbij een of meerdere personen lichamelijke schade en/of een letsel hebben opgelopen en waarbij een medische tussenkomst noodzakelijk was". Hoe vaak verkeers- en arbeidsongevallen voorkomen en wat de medische gevolgen ervan zijn, is volgens AG vrij goed gekend. Deze studie is wellicht een van de eerste in zijn soort die een globaal beeld schetst van de frequentie en de impact van alle mogelijke types ongevallen. Dus niet alleen in het verkeer of op het werk, maar ook op school, in het privéleven of tijdens het sporten. De kans om ooit betrokken te worden bij een ongeval wordt volgens de verzekeraar vaak onderschat. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie gezinnen in de voorbije drie jaar geconfronteerd werd met minstens één ongeval dat lichamelijke letsels tot gevolg had. En twee op de drie gezinnen die minstens één ongeval hadden, werden tussen 2018 en 2020 met meerdere ongevallen geconfronteerd. Niet het verkeer blijkt de grote boosdoener. De meeste ongevallen gebeuren tijdens de vrije tijd: in het privéleven: thuis, op vakantie, bij familie of vrienden of tijdens het sporten. Daarmee zijn ongevallen tijdens de vrije tijd veruit het meest frequent, voor verkeersongevallen, arbeidsongevallen en ongevallen op school. Breuken en kneuzingen van een lichaamsdeel zijn de meest voorkomende gevolgen van ongevallen. Verder zijn er letsels aan hoofd, hersenen of rug en ook psychologisch trauma's komen vaak voor. Andere kwetsbare lichaamsdelen zijn de nek, ogen en tanden. Ook brandwonden komen relatief vaak voor. Het ging om een online enquête, in januari uitgevoerd door InSites Consulting bij 1.565 mensen representatief voor de hele bevolking. 42 procent van de ondervraagde gezinnen heeft inwonende kinderen. (Belga)