"De doelstelling voor 2020 om geluidsoverlast te verminderen (...) zal niet worden gehaald. De overlast zal naar verwachting toenemen als gevolg van toekomstige stedelijke groei en een toegenomen vraag naar mobiliteit", merkt het EEA op in een persbericht. Geluidsoverlast, vooral 's nachts, beïnvloedt de volksgezondheid, lawaai kan de slaap, het metabolisme en de cognitieve en cardiovasculaire capaciteiten verstoren.

Volgens cijfers van het Europese agentschap hebben ongeveer 113 miljoen mensen last van geluidsoverlast door wegverkeer. "In de meeste Europese landen wordt meer dan de helft van de stedelijke bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus op de weg die groter zijn dan of gelijk zijn aan 55 decibel (dB)", dus meer dan de 53 dB aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, benadrukt de EEA.

Volgens schattingen van de EEA is geluidsoverlast jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en veroorzaakt het cognitieve stoornissen bij 12.500 kinderen in Europa. Bovendien hebben 22 miljoen Europeanen last van geluidsoverlast door de trein en 4 miljoen door de luchtvaart. Europese besluitvormers, zowel op nationaal als op lokaal niveau, moeten hun inspanningen verdubbelen om lawaai te reguleren en te verminderen, oordeelt het agentschap.

"Overstappen op andere vormen van mobiliteit, waarbij actieve vervoerswijzen zoals fietsen en wandelen, maar ook openbaar vervoer worden vergemakkelijkt, kan echt een impact hebben", zei Catherine Ganzleben, hoofd van de afdeling Luchtvervuiling, Milieu en Gezondheid bij de EEA, tijdens een persconferentie.

"De doelstelling voor 2020 om geluidsoverlast te verminderen (...) zal niet worden gehaald. De overlast zal naar verwachting toenemen als gevolg van toekomstige stedelijke groei en een toegenomen vraag naar mobiliteit", merkt het EEA op in een persbericht. Geluidsoverlast, vooral 's nachts, beïnvloedt de volksgezondheid, lawaai kan de slaap, het metabolisme en de cognitieve en cardiovasculaire capaciteiten verstoren. Volgens cijfers van het Europese agentschap hebben ongeveer 113 miljoen mensen last van geluidsoverlast door wegverkeer. "In de meeste Europese landen wordt meer dan de helft van de stedelijke bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus op de weg die groter zijn dan of gelijk zijn aan 55 decibel (dB)", dus meer dan de 53 dB aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, benadrukt de EEA. Volgens schattingen van de EEA is geluidsoverlast jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 12.000 vroegtijdige sterfgevallen en veroorzaakt het cognitieve stoornissen bij 12.500 kinderen in Europa. Bovendien hebben 22 miljoen Europeanen last van geluidsoverlast door de trein en 4 miljoen door de luchtvaart. Europese besluitvormers, zowel op nationaal als op lokaal niveau, moeten hun inspanningen verdubbelen om lawaai te reguleren en te verminderen, oordeelt het agentschap. "Overstappen op andere vormen van mobiliteit, waarbij actieve vervoerswijzen zoals fietsen en wandelen, maar ook openbaar vervoer worden vergemakkelijkt, kan echt een impact hebben", zei Catherine Ganzleben, hoofd van de afdeling Luchtvervuiling, Milieu en Gezondheid bij de EEA, tijdens een persconferentie.