Bij 36 van de 47 erkende rampen (77%) ging het om overvloedige regenval. Zeven keer werd een storm als ramp erkend. Hagel was de voorbije vier jaar goed voor drie erkende rampen. In één geval ging het om een overstroming. In 2009 moest de Civiele Bescherming 189 keer uitrukken voor overstromingen en stormschade. Dat liep vorig jaar fors op tot 549 keer of bijna een verdrievoudiging. Wanneer naar het aantal manuren wordt gekeken, gaat het bijna om een verzesvoudiging (van 1.986 manuren in 2009 naar 11.384 vorig jaar). Het totaal aan financiële tussenkomsten bij de erkende rampen bedroeg de voorbije vier jaar 31 miljoen euro. De schade aan onroerende goederen was goed voor bijna zes miljoen euro. De totale landbouwschade liep op tot 24,24 miljoen euro. (FEM)

Bij 36 van de 47 erkende rampen (77%) ging het om overvloedige regenval. Zeven keer werd een storm als ramp erkend. Hagel was de voorbije vier jaar goed voor drie erkende rampen. In één geval ging het om een overstroming. In 2009 moest de Civiele Bescherming 189 keer uitrukken voor overstromingen en stormschade. Dat liep vorig jaar fors op tot 549 keer of bijna een verdrievoudiging. Wanneer naar het aantal manuren wordt gekeken, gaat het bijna om een verzesvoudiging (van 1.986 manuren in 2009 naar 11.384 vorig jaar). Het totaal aan financiële tussenkomsten bij de erkende rampen bedroeg de voorbije vier jaar 31 miljoen euro. De schade aan onroerende goederen was goed voor bijna zes miljoen euro. De totale landbouwschade liep op tot 24,24 miljoen euro. (FEM)